Különleges egységek

Műszaki csapatok

A hadviselés nagyon nagy mértékben műszaki faladatok megoldását jelentheti. Ez a katonaság alkalmazásának minden módjára és területére érvényes. A fegyverzet ...
/ Különleges egységek

Kerékpáros zászlóalj

Ez valóban különleges alakulat volt, hiszen a kor újításai között a motorizáción túl éppen az izomerővel hajtott jármű, a kerékpár ...
/ Különleges egységek

Haditengerészet

Az osztrák-magyar haditengerészet a Nagy Háború előestéjén a hatodik legerősebb volt a világon. A flotta fejlesztése az 1860-as évek végétől ...
/ Különleges egységek

Árkászok

A műszaki csapatok 1912-es átszervezésével jött létre a fegyvernem. Korábban az utász zászlóaljak látták el valamennyi műszaki jellegű feladatot a ...
/ Különleges egységek

Tábori lóvasút

Kedves kis jelvény ez, szép formájú, és aranyosak a kandikáló lovacskák rajta. Az ember nem is gondolná, hogy a négylábú ...

Fischer ezredes harccsoportja

Eduard Fischer bukovinai földbirtokos család sarja volt, 1862-ben született. Katonai kiképzés után 1891-től a cs. és kir. csendőrségben folytatta pályafutását ...
/ Különleges egységek

29. tartalék gyalogezred II. zászlóalj

Ez a jelvény több furcsaság miatt került a speciális egységek kategóriába. A 29. gyalogezred Torontál vármegyében szerveződött és a parancsnoksága ...
/ Különleges egységek

Tábori szállítás vezetőség

Nem szükséges hosszasan magyarázni, hogy sok százezer fős hadseregek mozgatása hatalmas logisztikai feladat. A Nagy Háború idején a csapatok nagyobb ...
/ Különleges egységek

Dragonyosok

Különleges egységek közé a dragonyosok történelmi tradícióik révén kerülhetnek. A Monarchia haderejében korábban többféle lovas csapatnem működött. Ezek eltérő fegyverzettel ...
/ Különleges egységek

Temetések, egyéb szertartások

A harcokban elesettek számára a végtisztesség megadása sokszor nagyon nehéz vagy lehetetlen volt. Ennek ellenére az osztrák-magyar csapatok is törekedtek ...
/ Különleges egységek