Loading...

Különleges egységek

Légvédelem

A korabeli légvédelem, mint fegyvernem a Nagy Háború szülötte. Ahogyan a repülőgép fegyverként való felhasználása egyre terjedt, úgy próbálkoztak a ...
/ Különleges egységek

Telefonisták

A csapatok eredményes vezetése szempontjából kulcsfonosságú volt a Nagy Háborúban az információk és parancsok minél gyorsabb átadása az egymástól távolabb ...
/ Különleges egységek

Légiharc

A repülőgépek harctéri alkalmazása a Nagy Háború fontosabb hadviselő országaiban gyorsan fejlődött. A gépállomány az évek során többszörösére emelkedett, és ...
/ Különleges egységek

“Vörös” rohamcsapat?

Az 51. honvéd hadosztály rohamzászlóalja az egyik leginkább attraktív sapkajelvényt készíttette. A hadosztály jelvénye is különlegesen szép volt, amiről itt ...
/ Különleges egységek

Kutyák

A kutyákat sokféle célból használták a Nagy Háború hadviselő felei. Legismertebbek a sebesült keresők, sok kép van a kocsit, szánt ...
/ Különleges egységek

Sebesültvivők

Egy korábbi bejegyzésben írtam már a szanitécekről. Szerepük a sebesültellátásban kiemelkedően fontos volt. A sebesültek azonnali ellátása és az első ...
/ Különleges egységek

22. repülőszázad

A különféle repülő egységek gyors fejlődésen mentek keresztül a Nagy Háború során. A fegyvernem gerincét végig a felderítő feladatú kétüléses ...
/ Különleges egységek

Zsófia Honvéd Hadikórház

Az egyik legszebb jelvény, amiről nagyon keveset tudunk. A Nagy Háború alatt a sebesültek és beteg katonák ellátására hatalmas méretű ...
/ Különleges egységek

Géppuskások

Azt hiszem, hogy a Nagy Háború egyik legfélelmetesebb fegyvere a géppuska volt. A tüzérség a számolatlanul ontott gránátokkal kimutatottan több ...
/ Különleges egységek

Fráter ezredes lovaskülönítménye

A lóról szállt hadosztályok állományából szükség szerint alakított a Monarchia hadvezetése időlegesen fennálló lovas különítményeket valamilyen speciális célra. Ilyen volt ...
/ Különleges egységek