Különleges egységek

Rohamcsapat kiképzésen

A rohamcsapatok kiképzése több fázisban zajlott. Az emberek kiválogatása már eleve olyan szempontok szerint zajlott, hogy a csapat katonái alkalmasak ...
/ Különleges egységek

FLIK 9

A Nagy Háború kitörésekor már működő repülőszázad állomáshelye Krakkó volt. A háború során előbb a szerb frontra telepítették át, ahol ...
/ Különleges egységek

Morzsányi

Az eddigi bejegyzésekben több helyen említettem a jelvények készítőit. A legnagyobb bécsi gyártók a Gurschner és a Brüder Schneider cégek ...
/ Különleges egységek

Trén

A trén a harcoló alakulatok anyagellátásával foglalkozó fegyvernem volt. Irányítása alá tartozott minden, a hadsereg számára rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz, lóállomány, ...
/ Különleges egységek

Légvédelem

A korabeli légvédelem, mint fegyvernem a Nagy Háború szülötte. Ahogyan a repülőgép fegyverként való felhasználása egyre terjedt, úgy próbálkoztak a ...
/ Különleges egységek

Telefonisták

A csapatok eredményes vezetése szempontjából kulcsfonosságú volt a Nagy Háborúban az információk és parancsok minél gyorsabb átadása az egymástól távolabb ...
/ Különleges egységek

Légiharc

A repülőgépek harctéri alkalmazása a Nagy Háború fontosabb hadviselő országaiban gyorsan fejlődött. A gépállomány az évek során többszörösére emelkedett, és ...
/ Különleges egységek

“Vörös” rohamcsapat?

Az 51. honvéd hadosztály rohamzászlóalja az egyik leginkább attraktív sapkajelvényt készíttette. A hadosztály jelvénye is különlegesen szép volt, amiről itt ...
/ Különleges egységek

Kutyák

A kutyákat sokféle célból használták a Nagy Háború hadviselő felei. Legismertebbek a sebesült keresők, sok kép van a kocsit, szánt ...
/ Különleges egységek

Sebesültvivők

Egy korábbi bejegyzésben írtam már a szanitécekről. Szerepük a sebesültellátásban kiemelkedően fontos volt. A sebesültek azonnali ellátása és az első ...
/ Különleges egységek