Kategóriák

Legújabb bejegyzések

május 28, 2024Sapkajelvényes lapokA bécsi 1-es Landwehr gyalogezredről egyszer már írtam itt. Akkor a vadászok és Landwehrek által viselt kis kürtökről volt szó. De volt még egy olyan jelvény, amely talán ehhez az ezredhez kapcsolódott. Ezen csak egy nagy egyes szám látható fehér gyöngyökkel díszített babér koszorúban, amelyet lent vörös szalag fog össze. A vörös szalag a fehér gyöngyökkel az osztrák vörös-fehér színkombinációt adja, innen lehet az 1-es Landwehrekre asszociálni. Bár a jelvény azonosítása nem zár ki minden kétséget, a mellé tett tábori levelező lap és levélzáró az 1-es Landwehr ezredé. Különösen érdekes a levélzáró motívuma, amely megjelenik az 1-es Landsturm ezred sapkajelvényén. A Landwehr és Landsturm a magyar honvéd és népfelkelő ezredek osztrák megfelelője volt, közös káderrel. Így az átfedések gyakoriak az azonos számozású ezredek között. Voltak jelvények, amelyeket a takarékosság jegyében mindkét ezred említésével gyártottak. A levélzárón kívül így mellékelem a Landsturm ezred jelvényének a fotóját is. [...] Tovább olvasok...
május 24, 2024Sapkajelvényes lapokAz egyik csodálatosan szép lovassági jelvény a 4. lovas lövészeké. A csapat azonosítását nehezíti a Monarchiában nem ritka átnevezés a háború folyamán. 1917-től a korábbi Landwehr egységek nevét lövészre (Schützen-) változtatták. Így a 4. Landwehr ulánus ezred neve is változott, ők lettek a 4-es lovas lövészek. Az egység parancsnoksága Olmützben volt, állományát Krakkó környékéről kapta. A lovas csapatnem legtöbb egységéhez hasonlóan ezt az ezredet is századonként szétbontva alkalmazták a gyalogos hadosztályoknál hírvivő feladatokra. Ez az ezred az 5., 12. és 46. hadosztályokat támogatta. [...] Tovább olvasok...
május 21, 2024Hadvezérek, személyiségekRitka jelvényre bukkantam nemrég. von Altrosenburg vezérőrnagy portréja Lemberg városképével a háttérben, illetve Lwów felirattal látható rajta. Nem volt könnyű utánanézni a vezérőrnagynak, hiszen nem fűződtek a nevéhez komoly haditettek. 1867-ben született és 1945-ben halt meg. 1911-től ezredesként a XI. hadtest vezérkari főnöke volt. A Nagy Háború alatt a 26. gyalogdandár parancsnokaként szolgált. 1916 júliusától a visszafoglalt Lemberg városparancsnoka lett. Később a bécsi vezérkarhoz került, 1918-tól altábornagy. 1919 január 1-ével nyugdíjazták. A források egy dolgot ismétlődően emlegetnek vele összefüggésben, orosz forrásokra hivatkozva. A XI. hadtest vezérkari főnökeként oroszellenes kijelentéseket tett, és Galícia russzofil lakosságának a kiiktatását szorgalmazta. Jelvénye vélhetőleg a városparancsnoki beosztása idején készülhetett. [...] Tovább olvasok...
május 17, 2024Viselési fotókA tábori vadász zászlóaljak mindegyike rendelkezett kalapra tűzhető nagyméretű, és tábori sapkára vagy tiszti babmérőre applikálható kisebb méretű számozott kürt jelvénnyel. Ezekből néhányat bemutattam már. Volt olyan bejegyzés is, ahol tábori levelező lapot díszített a számozott kiskürt. Most egy viselési fotón láthatjuk a 18-as zászlóalj jelvényét. Ennek a zászlóaljnak nincs másik jelvénye. Galíciai csapat volt, Lembergben volt a káder, Trientben az állomáshely. Az állománya lengyelekből és ruszinokból állt. A Galíciai 11. hadtestbe volt beosztva. [...] Tovább olvasok...
május 15, 2024HadinaplóA Nagy Háború ötödik évére a hadviselő felek belefáradtak a hadakozásba. A nélkülözés a fronton és a hátországokban is hatalmas méreteket öltött. Károly császár és király kereste a háború befejezésének a lehetőségét. Erre nyilván az is ösztönözte, hogy a csapatok fegyelmezése de a hátország nyugalmának fenntartása is komoly erőfeszítéseket igényelt. A sok szökevény egyes helyeken összegyűlt, rablással, fosztogatással tartotta el magát. De a csapatok élelmezése, felszereléssel ellátása is egyre nagyobb akadályokba ütközött. Főként azért, mert a gazdaság is szétesőfélben volt, a termelés a nyersanyag- és munkaerőhiány miatt akadozott. Így aztán csapatokat kellet elvonni a frontokról, hogy a hátországban rendfenntartó tevékenységet végezzenek vagy élelmiszert rekviráljanak. A 16. honvéd gyalogezredet is felhasználták ilyen feladatokra. Az ezredtörténet röviden említi ezt a tevékenységet, elsősorban 1918 áprilisára és májusára datálva azt. A kötelező beszolgáltatást polgári hatóságok végezték, a honvédek abban segítettek, hogy a „lerekvirálandó” település útjait lezárták. A házról-házra járó rekvirálókat 3-4 katona kísérte. Az ezred Szabadka, Zombor és Szolnok vidékén segített elsősorban gabonanemű begyűjtésében. A leírások szerint a parasztok általában önként adták át feleslegeiket, a kíséretet adó katonákat megvendégelték. Később, júniusban a 16-osokat az Alföldön kóborló katonaszökevényeket, orosz fogságból hazatért, be nem vonult katonákat igyekeztek összeszedni. Az ezredtörténet atrocitásokról nem ír ugyan, de más országrészekben bizony komoly összecsapásokra is sor került. Az erdős-hegyes vidékeken bujkálókat nehezebben lehetett összegyűjteni, lefegyverezni. Fegyveres harcra került sor például az Alföld déli szegélyét lezáró Fruska Gorán és Dél-Erdélyben. Mindazonáltal ezek a problémák a frissen érkező amerikai csapatokat leszámítva minden hadviselő országban jelentkeztek. Francia és olasz csapatok zendülései is ismertek. A bejegyzéshez használt kép Saly Noémi révén került a Fortepan gyűjteménybe. A jelvény a 16. honvéd gyalogezred 1917-es jelvénye. [...] Tovább olvasok...

Legújabb kommentek