Loading...

Hadvezérek, személyiségek

August von Mackensen vezértábornagy

Szászországban született 1849-ben, és tanulmányait Halléban végezte, mezőgazdasági képzésben. Egyéves önkéntesként kezdte katonai pályafutását 1869-ben. Részt vett az 1870-71-es porosz-francia ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Eduard von Böhm-Ermolli

1856-ban született szudétanémet származású katonatiszt, császári és királyi altábornagy, a 2. hadsereg parancsnoka. Édesapja Georg Böhm őrmester a novarai csatában ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

“Papp Dani ezredes, Bukovina hőse”

A cím nem vicc, hanem idézet, egy Papp Dániel ezredest méltató korabeli könyvből. A Papp dandár 1915 év elején szerveződött ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Tamásy Árpád vezérezredes

1861-ben született Brassó mellett Kőhalom településen. A bécsi vezérkari akadémia elvégzése után elsősorban a hadvezetés intézményeiben dolgozott, 1902-től a 18 ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Csanády Frigyes

1861-ben született Laibachban (ma Ljubljana). Tanulmányait Keszthelyen majd Kremsmünsterben végezte. Bécsben a hadapród iskolát elvégezve 1879-ben kezdte katonai pályafutását. Már ...
Tovább

Karl von Pflanzer-Baltin

Pécs városában született 1855-ben, ahová atyját vezényelték, aki katonai igazságügyi főtisztviselő volt. Anyai nagybátyja osztrák bárói címét örökölte meg az ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Paul Puhallo von Brlog

Horvát származású hadseregtábornok. 1856-ban született az egykor határőrvidék közelében Brlog településen. A kor szokása szerint katonai iskolákban, „zögerei”-ban tanult, ezek ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Heinrich von Hess 49. gyalogezred

Ő nem a Nagy Háború tábornagya volt ugyan, de a 49. gyalogezred tulajdonosa. Az ezredről egy viselési fotóval kapcsolatban már ...
Tovább

Alexander von Krobatin

Alexander von Krobatin (1849-1933) osztrák tüzér tiszt volt, 1912-1917 között a Monarchia hadügyminisztere volt. Apja alacsony sorból, közkatonaként kezdve ért ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Viktor Dankl von Krasnik

1854-ben született Udinében, ahol apja katonatisztként szolgált. 1869-től járt hadapród iskolába Sankt Pöltenben, majd a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémiára ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek