Hadvezérek, személyiségek

Bauer Gyula ezredes

A 44. „Rosseb ezred” kiemelkedő harctéri parancsnoka. Zsidó vallású családban 1862-ben született Tatán. Polgári iskolák elvégzése és az érettségi után ...
/ Hadvezérek, személyiségek

báró Hazai Samu vezérezredes

1851-ben született Rimaszombat városában. 1873-ban sorozták a magyar honvédségbe. Itt hamarosan kitűnt képességeivel és néhány hónap múltán beíratták a Ludovika ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Enver pasa

Ismail Enver, a török történelem sokat vitatott alakja, a Nagy Háború alatt a harcokba bekapcsolódó török haderő főparancsnok helyettese, hadügyminiszter ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Straussenburgi Arz Artur vezérezredes

Arz Artúr vezérezredes Nagyszebenben 1857-ben született nagy múltú szász családban. Érettségi után tanulmányait előbb jogi területen kezdte el, de hamarosan ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Frigyes főherceg tábornagy

A Habsburg-Lotaringiai ház tescheni ágából származott. Unokája Károly főhercegnek, aki Teschen első hercege volt. 1856-ban született, és apja és nagybátyja ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Ruprecht, bajor koronaherceg

A Monarchia ezredeinek ezredtulajdonosaik voltak. Ez a cím inkább csak a reprezentációt szolgálta már, de korábban az ezredtulajdonosok kötelessége volt ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Felix von Bothmer vezérezredes

A Monarchia és a Német Császárság közötti katonai együttműködés már 1915 elején a lehető legszorosabbá vált. A két ország csapatai ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Arthur von Bolfras vezérezredes

1838-ban született a németországi Sachsenhausenben. Családja rajnai német származású volt, de édesapja már a Monarchia seregében lett ezredes. A kor ...
/ Hadvezérek, személyiségek

livnói Hadfy Imre gyalogsági tábornok

1853-ban születet Nagykárolyban. 1875-ben lépett aktív szolgálatba hadnagyként. Részt vett Bosznia okkupációjában, ahol kitüntette magát Szarajevó és Livno bevételekor. 1915-ben ...
/ Hadvezérek, személyiségek

August von Mackensen vezértábornagy

Szászországban született 1849-ben, és tanulmányait Halléban végezte, mezőgazdasági képzésben. Egyéves önkéntesként kezdte katonai pályafutását 1869-ben. Részt vett az 1870-71-es porosz-francia ...
/ Hadvezérek, személyiségek