Loading...
Hadvezérek, személyiségek

Felix von Bothmer vezérezredes

A Monarchia és a Német Császárság közötti katonai együttműködés már 1915 elején a lehető legszorosabbá vált. A két ország csapatai vállt vállnak vetve harcoltak a Kárpátok hágóinak védelmében és Orosz-Lengyelország meghódításában. Német parancsnokság alatt álló hadtestek, később hadseregek keretébe beosztva nagyon sok osztrák-magyar ezred harcolt. A kirendelt német parancsnokok nagy tiszteletnek örvendtek a Monarchia seregében, leginkább a legénység köreiben. A tiszti kar, főleg a főtisztek és tábornokok ugyanakkor kritikusan és sokszor irigyen viszonyultak a német tábornokokhoz. Felix von Bothmer 1915 elején került az akkor szerveződő német déli hadsereghez, amelyet 1917-ig vezetett. Ebben a hadseregben nagyobb részben osztrák-magyar legénység szolgált, néhány német (bajor) hadosztály mellett.

Bothmer bajor volt, és a háborúban formálisan még külön szerveződő bajor fegyveres erő kötelékébe tartozott. 1852-ben született katonacsaládban. Berlinben kapott vezérkari kiképzést és 1910-ben gyalogsági tábornok lett. Magyarországra 1915 márciusában hadtestparancsnokként érkezett. A német déli hadsereg parancsnokságát a gorlicei áttörést követően 1915 július 6-án vette át Linsingen tábornoktól, aki egy hadseregcsoport parancsnoka lett a galíciai fronton. Ez a hadsereg 1916 nyarán is sikeresen állt ellen a Bruszilov offenzívának. Bár jobbszárnyát visszaszorította az orosz 11. hadsereg, Bothmer ellenlökésekkel sikeresen lassította az orosz előrenyomulást. 1915 júliusában a felújított orosz támadás nyomására a német déli hadsereg is visszavonult a Kárpátok előterébe, a Zlota Lipa folyó vonalára. Ezeket az állásokat aztán sikeresen tartotta 1917 decemberéig. Ekkor az orosz forradalom miatt összeomló fronton előre nyomuló haderőből a német déli hadsereget kivonták, és 1918 februárjában megszüntették, egységeit más hadseregekbe osztották be. Ekkor Bothmert átvezényelték Franciaországba. A német déli hadseregbe többek között a Szurmay és a Hofmann hadtest volt beosztva. Ide küldték a török XV. hadtestet is.

A háborút követően Bothmert nyugdíjazták. 1937-ben halt meg. A jelvény az ARKANZAS cég tábornoki portré sorozatának az egyik, kicsit szokatlanabb formájú darabja. A nyitóképen Bothmer a német császár kíséretében lép el feltehetőleg saját katonái előtt, akik az egyenruha alapján ítélve valamelyik osztrák-magyar hadtest katonái.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x