Hadvezérek, személyiségek

Paul von Hindenburg tábornagy

Paul von Hindenburg német tábornagy 1847-ben született Posenben (ma Poznan). Édesapja porosz katonatiszt volt. 1858-tól előbb a wahlstatti majd a ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Kövessházi báró Kövess Hermann

Temesváron született 1854-ben erdélyi szász származású volt a családja. Hadmérnök képzést kapott a bécsi Katonai Műszaki Akadémián. 1872-től hadnagy, 1878-ban ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Franz Graf Conrad von Hötzendorf

Tábornagy, az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének vezérkari főnöke a Nagy Háború legnagyobb részében (1912-1917 között). Bécsben született 1852-ben. Apja huszárezredes volt, ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Peter Hofmann gyalogsági tábornok

Peter Hofmann 1865-ben született Bécsben. 1884-ben végzett a bécsújhelyi Tereziánumban, és 1889-ben törzstisztté nevezték ki, majd a Hadügyminisztériumba vezényelték. 1911-ben ...

Jenő főherceg

A Habsburg-Lotharingiai ház tescheni ágából származott. A legtöbb Habsburg fiúgyermekhez hasonlóan katonai pályára adták. 1881-ben végzett főhadnagyi ranggal. Már 1885-ben ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...

Boroevic Szvetozár, az Isonzo lovagja

Svetozar Boroević 1856-ban született Umetic községben, Horvátországban. 1875-ben avatták hadnaggyá, majd a horvát honvédséghez osztották be. Ekkor a magyar vezényleti ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Károly trónörökös, Károly király

Ha személyek népszerűségét a róluk készített sapkajelvény variációk számával próbálnánk kifejezni, Károly, az utolsó magyar király utcahosszal nyerne. A differencia ...
/ Hadvezérek, személyiségek

Mérey Árpád ezredes

Kaposmérői Mérey Árpád a 8. honvéd huszárezred alezredeseként szolgált 1914-ben. Decemberben a honvéd parancsnokság az orosz lovasság túlerejének ellensúlyozására felállította ...
/ Egyéb, Hadvezérek, személyiségek

Kaposmérői Mérey Árpád

Az 1. Népfelkelő Huszárezred parancsnoka annak fennállása alatt 1915-1916 ...
/ Hadvezérek, személyiségek