Loading...

Hadvezérek, személyiségek

Max v. Gallwitz

A Monarchia seregeivel közös hadműveletekben részt vevő egyik német tábornok volt. 1852-ben született, és a Nagy Háború kitörésekor egy önálló ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Auguszta főhercegné

Auguszta Mária Lujza bajor hercegnő apai ágon a bajor Wittelsbach házból, anyai ágon a Habsburg-Lotharingiai házból származott. Ferenc József császár ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Russ Viktor ezredes

Vásárhelyi Gábor barátom bejegyzése, aki elkötelezett Bukovina-kutató, és így persze Russ Viktor emlékei után is nála érdemes érdeklődni. A Beszterce-Naszód ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Józef Pilsudski

A Lengyel Légió egyik vezetője a Nagy Háború alatt. 1867-ben született Zulow településen, ami ma Litvánia területén fekszik, akkor az ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Ottó

1912 november 20-án született, még Ferenc Ferdinánd életében. A későbbi IV. Károly magyar király (I. Károly osztrák császár) legidősebb fia ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Bauer Gyula ezredes

A 44. „Rosseb ezred” kiemelkedő harctéri parancsnoka. Zsidó vallású családban 1862-ben született Tatán. Polgári iskolák elvégzése és az érettségi után ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

báró Hazai Samu vezérezredes

1851-ben született Rimaszombat városában. 1873-ban sorozták a magyar honvédségbe. Itt hamarosan kitűnt képességeivel és néhány hónap múltán beíratták a Ludovika ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Enver pasa

Ismail Enver, a török történelem sokat vitatott alakja, a Nagy Háború alatt a harcokba bekapcsolódó török haderő főparancsnok helyettese, hadügyminiszter ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Straussenburgi Arz Artur vezérezredes

Arz Artúr vezérezredes Nagyszebenben 1857-ben született nagy múltú szász családban. Érettségi után tanulmányait előbb jogi területen kezdte el, de hamarosan ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Frigyes főherceg tábornagy

A Habsburg-Lotaringiai ház tescheni ágából származott. Unokája Károly főhercegnek, aki Teschen első hercege volt. 1856-ban született, és apja és nagybátyja ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Ruprecht, bajor koronaherceg

A Monarchia ezredeinek ezredtulajdonosaik voltak. Ez a cím inkább csak a reprezentációt szolgálta már, de korábban az ezredtulajdonosok kötelessége volt ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Felix von Bothmer vezérezredes

A Monarchia és a Német Császárság közötti katonai együttműködés már 1915 elején a lehető legszorosabbá vált. A két ország csapatai ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Arthur von Bolfras vezérezredes

1838-ban született a németországi Sachsenhausenben. Családja rajnai német származású volt, de édesapja már a Monarchia seregében lett ezredes. A kor ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

livnói Hadfy Imre gyalogsági tábornok

1853-ban születet Nagykárolyban. 1875-ben lépett aktív szolgálatba hadnagyként. Részt vett Bosznia okkupációjában, ahol kitüntette magát Szarajevó és Livno bevételekor. 1915-ben ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

August von Mackensen vezértábornagy

Szászországban született 1849-ben, és tanulmányait Halléban végezte, mezőgazdasági képzésben. Egyéves önkéntesként kezdte katonai pályafutását 1869-ben. Részt vett az 1870-71-es porosz-francia ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Eduard von Böhm-Ermolli

1856-ban született szudétanémet származású katonatiszt, császári és királyi altábornagy, a 2. hadsereg parancsnoka. Édesapja Georg Böhm őrmester a novarai csatában ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

“Papp Dani ezredes, Bukovina hőse”

A cím nem vicc, hanem idézet, egy Papp Dániel ezredest méltató korabeli könyvből. A Papp dandár 1915 év elején szerveződött ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Tamásy Árpád vezérezredes

1861-ben született Brassó mellett Kőhalom településen. A bécsi vezérkari akadémia elvégzése után elsősorban a hadvezetés intézményeiben dolgozott, 1902-től a 18 ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Csanády Frigyes

1861-ben született Laibachban (ma Ljubljana). Tanulmányait Keszthelyen majd Kremsmünsterben végezte. Bécsben a hadapród iskolát elvégezve 1879-ben kezdte katonai pályafutását. Már ...
Tovább

Karl von Pflanzer-Baltin

Pécs városában született 1855-ben, ahová atyját vezényelték, aki katonai igazságügyi főtisztviselő volt. Anyai nagybátyja osztrák bárói címét örökölte meg az ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Paul Puhallo von Brlog

Horvát származású hadseregtábornok. 1856-ban született az egykor határőrvidék közelében Brlog településen. A kor szokása szerint katonai iskolákban, „zögerei”-ban tanult, ezek ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Heinrich von Hess 49. gyalogezred

Ő nem a Nagy Háború tábornagya volt ugyan, de a 49. gyalogezred tulajdonosa. Az ezredről egy viselési fotóval kapcsolatban már ...
Tovább

Alexander von Krobatin

Alexander von Krobatin (1849-1933) osztrák tüzér tiszt volt, 1912-1917 között a Monarchia hadügyminisztere volt. Apja alacsony sorból, közkatonaként kezdve ért ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Viktor Dankl von Krasnik

1854-ben született Udinében, ahol apja katonatisztként szolgált. 1869-től járt hadapród iskolába Sankt Pöltenben, majd a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémiára ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

József főherceg

A Habsburgok magyar ágáról származott. Nagyapja az a József főherceg volt, akinek nevét az 1848-as áprilisi törvényekbe foglalták, Magyarország felvirágoztatásáért ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Paul von Hindenburg tábornagy

Paul von Hindenburg német tábornagy 1847-ben született Posenben (ma Poznan). Édesapja porosz katonatiszt volt. 1858-tól előbb a wahlstatti majd a ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Kövessházi báró Kövess Hermann

Temesváron született 1854-ben erdélyi szász származású volt a családja. Hadmérnök képzést kapott a bécsi Katonai Műszaki Akadémián. 1872-től hadnagy, 1878-ban ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Franz Graf Conrad von Hötzendorf

Tábornagy, az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének vezérkari főnöke a Nagy Háború legnagyobb részében (1912-1917 között). Bécsben született 1852-ben. Apja huszárezredes volt, ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Peter Hofmann gyalogsági tábornok

Peter Hofmann 1865-ben született Bécsben. 1884-ben végzett a bécsújhelyi Tereziánumban, és 1889-ben törzstisztté nevezték ki, majd a Hadügyminisztériumba vezényelték. 1911-ben ...
Tovább

Jenő főherceg

A Habsburg-Lotharingiai ház tescheni ágából származott. A legtöbb Habsburg fiúgyermekhez hasonlóan katonai pályára adták. 1881-ben végzett főhadnagyi ranggal. Már 1885-ben ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...
Tovább

Boroevic Szvetozár, az Isonzo lovagja

Svetozar Boroević 1856-ban született Umetic községben, Horvátországban. 1875-ben avatták hadnaggyá, majd a horvát honvédséghez osztották be. Ekkor a magyar vezényleti ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Károly trónörökös, Károly király

Ha személyek népszerűségét a róluk készített sapkajelvény variációk számával próbálnánk kifejezni, Károly, az utolsó magyar király utcahosszal nyerne. A differencia ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Mérey Árpád ezredes

Kaposmérői Mérey Árpád a 8. honvéd huszárezred alezredeseként szolgált 1914-ben. Decemberben a honvéd parancsnokság az orosz lovasság túlerejének ellensúlyozására felállította ...
Tovább
/ Egyéb, Hadvezérek, személyiségek

Kaposmérői Mérey Árpád

Az 1. Népfelkelő Huszárezred parancsnoka annak fennállása alatt 1915-1916 ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek