Loading...

Hadvezérek, személyiségek

Jenő főherceg

A Habsburg-Lotharingiai ház tescheni ágából származott. A legtöbb Habsburg fiúgyermekhez hasonlóan katonai pályára adták. 1881-ben végzett főhadnagyi ranggal. Már 1885-ben ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...
Tovább

Boroevic Szvetozár, az Isonzo lovagja

Svetozar Boroević 1856-ban született Umetic községben, Horvátországban. 1875-ben avatták hadnaggyá, majd a horvát honvédséghez osztották be. Ekkor a magyar vezényleti ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Károly trónörökös, Károly király

Ha személyek népszerűségét a róluk készített sapkajelvény variációk számával próbálnánk kifejezni, Károly, az utolsó magyar király utcahosszal nyerne. A differencia ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek

Mérey Árpád ezredes

Kaposmérői Mérey Árpád a 8. honvéd huszárezred alezredeseként szolgált 1914-ben. Decemberben a honvéd parancsnokság az orosz lovasság túlerejének ellensúlyozására felállította ...
Tovább
/ Egyéb, Hadvezérek, személyiségek

Kaposmérői Mérey Árpád

Az 1. Népfelkelő Huszárezred parancsnoka annak fennállása alatt 1915-1916 ...
Tovább
/ Hadvezérek, személyiségek