Hadvezérek, személyiségek

livnói Hadfy Imre gyalogsági tábornok

1853-ban születet Nagykárolyban. 1875-ben lépett aktív szolgálatba hadnagyként. Részt vett Bosznia okkupációjában, ahol kitüntette magát Szarajevó és Livno bevételekor. 1915-ben kapott nemesi előneve Livnói. A hadiakadémia elvégzése után váltakozva vezérkari és csapattiszti szolgálatot látott el. 1891 és 1897 között a Ludovika Akadémián oktatott. 1897-ben őrnagy, 1905-ben ezredes, ekkor a 24. honvéd gyalogezred parancsnoka lett. 1910-től vezérőrnagy, dandárparancsnok, majd a katonai adminisztrációban a III. honvédkerületben tevékenykedett.

Háborús szereplése két magasabb egység parancsnoki beosztásához kötődik. 1914 augusztusától 1915 szeptemberéig a 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka volt. Ez a hadosztály kulcsszerepet játszott az oroszokat megállító krakkói csatában 1914 decemberében. Limanowa mellett ez a hadosztály szilárdította meg a lóról szállt huszárok elkeseredett ellenállását. 1915 májusában hadosztálya részt vett a gorlicei áttörésben és német alárendeltségben észak felé nyomult előre Breszt Litovszkig. Az oroszok üldözése szeptemberig tartott, ekkor a vonalak megmerevedtek.

Ezt követően már altábornagyként hadtestparancsnokká nevezték ki. A nem sokkal korábban alakított, parancsnokáról Henriquez hadtestnek nevezett magasabb egység parancsnoka lett. 1915 szeptemberétől 1917 áprilisáig volt parancsnoka az ő nevét felvevő, később XXVI. számú hadtestnek. Ez a hadtest Bukovina és Galicia határán állomásozott ebben az időszakban, és részt vett a két nagy orosz támadás elhárításában 1916 júniusában és 1917 júliusában, valamint a szövetséges ellentámadásokban, Bukovina felszabadításában. A háború további szakaszában is hadtestparancsnokként szolgált 1917 augusztusától már mint gyalogsági tábornok Erdélyben és az olasz fronton.

A háború végén 1918 decemberében nyugdíjazták. A háború után Magyarországon élt, aktív katonai szerepe nem volt. 1922-ben vitézzé avatták. Kiszomborban hunyt el 1936-ban, sírja is ott található a köztemetőben.

A hadtest jelvénye az oroszokkal vívott nagy harcokat idézi fel. Csaknem kétéven keresztül nézett farkasszemet a hadtest Ivanov tábornok hadseregével a Dnyeszter mentén. A medvével birkózó harcos lábainál ez a folyam folyik. A tábornok arcképével díszített jelvény az ARKANZAS cég portré sorozatának egyik darabja. Alakja kicsit formabontó, nem a leggyakrabban használt pajzs forma. Érdekes módon a hadvezér titulusa „generális” és nem altábornagy, ahogyan rendfokozata alapján pontosan szólítani lehetett volna.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x