Loading...

Viselési fotók

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...

30,5 cm mozsár 2. rész

A 30 és feles kimeríthetetlen téma. A hatalmas lövedék, a gigantikus, öblös lövegcső. A lövedéket szállító kocsi, a lövegtalpra szerelt ...
/ Fegyverzet, Viselési fotók

1. Honvéd Huszárezred

Ebben a bejegyzésben Széplaki Gábor barátom szép viselési fotója és a hozzá tartozó sapkajelvény késztet gondolkodásra, nyomozásra. Az 1913-ban történt ...
/ Viselési fotók

Gépkocsizó csapatok 2.

Széplaki Gábor feltöltése A bejegyzésben leközölt fotó a korábbi gépkocsizó csapatokról szóló anyag folytatása. Ugyanaz a személy van rajta, és ...
/ Viselési fotók

19. (krakkói) Landwehr Gyalogezred

A 19. krakkói Landwehr Gyalogezred a 131. dandár része volt és a XXV. (Hofmann) hadtest volt a magasabb egysége végig ...
/ Viselési fotók

Gépkocsizó csapatok

Széplaki Gábor barátom feltöltése: A XIX. század  utolsó évtizedétől a motorizáció egyre nagyobb teret hódít a világban. A gépjárművek a XX- század ...

SMS Kaiser Karl VI

Az SMS Kaiser Karl VI hajóegység a Monarchia páncélos cirkálója 1896-98 között épült a trieszti Stabilimento Tecnico Triestino hajógyárban. A ...
/ Viselési fotók

3. Tiroli Császárvadász ezred

A sapkajelvények viselete egyre inkább megengedetté, sőt támogatottá vált a háború előrehaladtával. A vezérkar ugyan a háború végéig sok esetben ...
/ Viselési fotók

67. Gyalogezred jelvénye a zubbony bal oldalán

A sapkajelvények hamar népszerűvé váltak a csapatoknál. Már 1915-ben is voltak esetek, amikor a parancsnokok maguk rendeltek meg és osztottak ...
/ Viselési fotók

Vöröskeresztes jelvények

Az egészségügyi egységek sokféle jelvénnyel rendelkeztek. A legszebb, drága zománcozott jelvényeket a hadikórházak készíttették, nyilván nem elsősorban az ápolt sebesülteknek, ...
/ Viselési fotók