Loading...

Viselési fotók

Repülő katona

Az ehhez a bejegyzéshez felhasznált fotó és jelvény kiválasztásakor a rajtuk ábrázolt férfiportré hasonlósága fogott meg. Olyan, mintha a jelvényt ...
Tovább
/ Viselési fotók

5. honvéd huszárezred

A lovasezredek jelvényei általában véve drágább, sokszor zománcozott kivitelűek voltak. Sok esetben nem is volt olcsóbb kivitelű jelvény, csak a ...
Tovább
/ Viselési fotók

23. “közös” gyalogezred

A 23. gyalogezrednek többféle jelvénye, sok különféle képeslapja, levélzárója készült. Az ezred rokkant alapja nagyon szorgalmas munkát végzett. A leggyakoribb ...
Tovább
/ Viselési fotók

SMS Novara

A sapkajelvények között is a leginkább tetszetősek a zománcos jelvények. A kézzel festettek főként. A Monarchia haditengerészetének több egysége kapott ...
Tovább
/ Viselési fotók

37. honvéd tábori tarackos ezred

Valamilyen oknál fogva a Monarchia tüzér egységeinek viszonylag kevesebb jelvénye volt, mint a gyalogságnak, vagy a lovasságnak. Ráadásul ezekről kifejezetten ...
Tovább
/ Viselési fotók

Légjáró katona

A légierő mint fegyvernem közvetlenül a Nagy Háború előtt került megalakításra a Monarchiában és más országokban is. Eleinte főleg tüzérségi ...
Tovább
/ Viselési fotók

6. honvéd gyalogezred és a fokos

A 40. „Fokos” honvéd gyalog hadosztály egyik ezrede volt a 6. szabadkai honvéd gyalogezred. A hadosztály harcaiból ízelítőt kaphatott az ...
Tovább
/ Viselési fotók

44. gyalogezred

A „Rosseb ezred” sapkajelvényének viselési fotója. A középen ülő százados sapkáján elől a két gomb között látható a jelvény. Viszonylag ...
Tovább
/ Viselési fotók

3. hadsereg

A hadseregjelvények gyakran előfordulnak fotókon is, meg az eladó jelvények között is. Talán az egyik leggyakoribb a 3. hadseregé. Gyakorisága ...
Tovább
/ Viselési fotók

10. tábori vadász zászlóalj

Kisebb talányt okoztak számomra egy ideig a vadász kis kürtök. A tábori vadász zászlóaljak jelvényei között nagyon gyakoriak ezek. Tudni ...
Tovább
/ Viselési fotók

32. honvéd gyalogezred

A bejegyzés alapjául szolgáló fotó már korábban is szerepelt, hiszen a sapkákon többféle sapkajelvényt is felfedezhetünk. A tábori sapkák mindegyikén ...
Tovább
/ Viselési fotók

Vaskereszt

Viszonylag sok jelvényen a Német Császárság legismertebb kitüntetését, a Vaskeresztet látjuk viszont. A vaskeresztes jelvények leginkább a Monarchia uralkodóinak portréival, ...
Tovább
/ Viselési fotók

9. “Nádasdy” huszárezred

Az ezredet 1688-ban I. Lipót császár engedélyével gróf Czobor Ádám alapította. A legénységet a Kisalföld Dunától északra eső területeiről verbuválták ...
Tovább
/ Viselési fotók

51. honvéd tábori tarackos ezred

Nem tudom miért, de a tüzér jelvények viselési fotói fölöttébb ritkák. Pedig volt tüzér sapkajelvény is elég sok, még ha ...
Tovább
/ Viselési fotók

2. hadsereg

A sapkajelvények 1915 elejétől fokozatosan jöttek divatba. Eleinte még főleg a propaganda jellegű jelvényeké volt a főszerep. Ezeket kiegészítette néhány, ...
Tovább
/ Viselési fotók

1. hadsereg

A hadseregek jelvényei a legnagyobb példányszámban készített munkák. A gyártónak tetemes bevétel, jó üzlet lehetett. A kezdő gyűjtőnek pedig megfelelő ...
Tovább
/ Viselési fotók

I. hadtest

Ez nem egy szokványos bejegyzés, mert egy alig létező jelvény a tárgya. Viselési fotónkon egy ismeretlen ezredes négy sapkajelvényt tűzött ...
Tovább
/ Viselési fotók

1. budapesti honvéd gyalogezred

A híres 20. honvéd gyalog hadosztály egyik ezrede, amelyik a VII. hadtest kötelékében 1915 májusától 1916 októberéig védte a Karszt-fennsík ...
Tovább
/ Viselési fotók

51. hadosztály rohamcsapat

Az 51. hadosztályt 1914-15 telén állította fel a Monarchia. Állományába a Przemyslben fogságba esett 23. honvéd hadosztály pótlásai kerültek, az ...
Tovább
/ Viselési fotók

40. honvéd gyaloghadosztály

Ebbe a hadosztályba a 6. 19. 29. 30. honvéd gyalogezredek tartoztak, amelyek a Magyar Királyság központi területeiről, főként a Duna-Tisza ...
Tovább
/ Viselési fotók

Zita huszárezred

1917-ben a 16. Üxküll-Gyllenband huszárezred tulajdonosa Zita császárné lett. Ennek az eseménynek az alkalmából jelvény készült, amin a császárné nevének ...
Tovább
/ Viselési fotók

Tábornoki kalap

Károly és Ferenc József néhány sapkajelvényen érdekes, ódon tolldíszes kalapban látható. Ha Bécsben járunk, Ferenc József emlékét őrző helyeken gyakran ...
Tovább
/ Viselési fotók

55. tartalék tábori tarackos ezred

A Monarchia tüzérsége ment át a legnagyobb fejlődésen a Nagy Háború során. A felállított ütegek, ezredek száma gyorsan bővült és ...
Tovább
/ Viselési fotók

5. honvéd huszár ezred

A honvéd huszárság megszervezése 1867 után kezdődött, de a Nagy Háború idejére kialakult szervezeti felépítés csak 1914-ben került bevezetésre. Ennek ...
Tovább
/ Viselési fotók

310. honvéd gyalogezred

Az 1914-15-ös téli kárpáti csata megtizedelte a Monarchia ezredeit. Ráadásul az elhúzódó két frontos háború áthúzta a korábbi haditervek számításait ...
Tovább
/ Viselési fotók

A 26. gyalogezred értesítése

A bejegyzés tárgya egy érdekes és ritka levelező lap. Ezen az aggódó hozzátartozót az ezred nyilvántartásait vezető iroda arról értesíti, ...
Tovább
/ Viselési fotók

24-es honvéd

24-es honvéd igazolványképe, a sapkán középen az ismert és közkedvelt 24-es honvéd feliratú jelvény. Morzsányi gyártójelű, nem olyan sok jelvényt ...
Tovább
/ Viselési fotók

40. nehéz tarackos üteg

A tüzérség fejlesztése az egész Nagy Háború idején folyamatosan zajlott. A tüzér egységek, az alkalmazott lövegek száma, a tűzerő állandóan ...
Tovább
/ Viselési fotók
ir4eb.jpg

Ezer méteres tekintet

A háborúkban látott borzalmak és a testi fáradtság hatására a katonák tekintete kifejezéstelenné és dekoncentrálttá válik. Az ezt leíró „ezer ...
Tovább
/ Viselési fotók

IR 61 Segeti

A 61. gyalogezred a Karszt-fennsík középső szakaszát védő 17. gyaloghadosztály egyik egysége volt. Ez a hadosztály és az ezred is ...
Tovább
/ Viselési fotók

Textil csapatjelvények

Széplaki Gábor újabb hiánypótló bejegyzése: A jelen írásomban sapkajelvényekről lesz szó, viszont nem a mindenki által elsőre asszociált művészi kivitelű ...
Tovább
/ Viselési fotók

Cs. és kir. 26. gyalogezred

Esztergom város házi ezrede. Esztergom, Bars és Hont vármegyék lakosságából toborozták a legénységét. Ők zömmel magyarok, kisebb részben szlovákok voltak ...
Tovább
/ Viselési fotók

II. Landesschützen Regiment Bozen

A tiroli egységek elnevezései mindig gondot okoztak nekem. Mindet másként hívták, mint a rendes katonai egységeket a Monarchia többi tartományában ...
Tovább
/ Viselési fotók

Rohamcsapat

A témáról könyvek jelentek meg, nehéz tömören írni erről a speciális csapatról. Az oroszok kezdték. Még az 1905-ös háború tapasztalatait ...
Tovább

Orvos főhadnagy

Orvos főhadnagy (főorvos) családja körében. A katonai egészségügy fontos és speciális területe a mindenkori fegyveres erőknek. A békeidők katona orvosai ...
Tovább
/ Viselési fotók

XXV. hadtest

A Peter Hofmann tábornokról elnevezett XXV. hadtest emlékei gyakran felbukkannak a weboldalakon, börzéken. Sokféle jelvénye is létezett a hadtestnek is, ...
Tovább
/ Viselési fotók

Isonzo-hadsereg

Egy újabb hadsereg jelvény szép viselési fotója látható ebben a bejegyzésben. Megint alkalom kínálkozik rá, hogy a gyakoribb jelvények sokféle ...
Tovább
/ Viselési fotók

4 Armee

A 4. hadsereget a Nagy Háború elején az orosz frontra vezényelték. Ott is harcolt a háború végéig. Összetételében persze egyes ...
Tovább
/ Viselési fotók

11. Dragonyos ezred

1688-ban alapították az ezredet. Története során a Monarchia minden jelentős hadjáratában részt vett. Neve, garnizonja, kiegészítési területe folyamatosan változott. Ezredtulajdonosa ...
Tovább
/ Viselési fotók

19. gyalogezred: életkép a lövészárokban

Volt egy képem a jóízűen falatozó géppuskás katonával. Nem gondoltam, hogy ez amolyan véletlen lövészárok jelenet. Árulkodó volt a kép ...
Tovább
/ Viselési fotók

309. honvéd gyalogezred

A 309. honvéd gyalogezredet 1915 tavaszán alapították, a pécsi 19. honvéd gyalogezred IV. zászlóaljából. A szintén újonnan alapított 129. dandárba, ...
Tovább
/ Viselési fotók

26. Tábori vadász zászlóalj

A tábori vadász zászlóaljak a szokásos gyalogzászlóaljaknál létszámban erősebbek voltak, és önálló parancsnokságuk volt. Ezeket a hagyományos gyalogezredek mellett alkalmazták ...
Tovább

49. Gyalogezred

Alsó-Ausztria nagy presztízsű gyalogezrede volt a 49-es. Székhelye St Pölten volt. 1715-ben alapították. Előbb az alapító Baden-Durlach őrgróf volt az ...
Tovább
/ Viselési fotók

42. Gyaloghadosztály

1867-ben Ausztria, az osztrák császár kormánya megegyezett a magyar nemzetet képviselő magyar arisztokratákkal, politikusokkal a hatalommegosztásról Magyarországon. Ez a jól ...
Tovább
/ Viselési fotók

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...
Tovább

30,5 cm mozsár 2. rész

A 30 és feles kimeríthetetlen téma. A hatalmas lövedék, a gigantikus, öblös lövegcső. A lövedéket szállító kocsi, a lövegtalpra szerelt ...
Tovább
/ Fegyverzet, Viselési fotók

1. Honvéd Huszárezred

Ebben a bejegyzésben Széplaki Gábor barátom szép viselési fotója és a hozzá tartozó sapkajelvény késztet gondolkodásra, nyomozásra. Az 1913-ban történt ...
Tovább
/ Viselési fotók

Gépkocsizó csapatok 2.

Széplaki Gábor feltöltése A bejegyzésben leközölt fotó a korábbi gépkocsizó csapatokról szóló anyag folytatása. Ugyanaz a személy van rajta, és ...
Tovább
/ Viselési fotók

19. (krakkói) Landwehr Gyalogezred

A 19. krakkói Landwehr Gyalogezred a 131. dandár része volt és a XXV. (Hofmann) hadtest volt a magasabb egysége végig ...
Tovább
/ Viselési fotók

Gépkocsizó csapatok

Széplaki Gábor barátom feltöltése: A XIX. század  utolsó évtizedétől a motorizáció egyre nagyobb teret hódít a világban. A gépjárművek a XX- század ...
Tovább

SMS Kaiser Karl VI

Az SMS Kaiser Karl VI hajóegység a Monarchia páncélos cirkálója 1896-98 között épült a trieszti Stabilimento Tecnico Triestino hajógyárban. A ...
Tovább
/ Viselési fotók

3. Tiroli Császárvadász ezred

A sapkajelvények viselete egyre inkább megengedetté, sőt támogatottá vált a háború előrehaladtával. A vezérkar ugyan a háború végéig sok esetben ...
Tovább
/ Viselési fotók

67. Gyalogezred jelvénye a zubbony bal oldalán

A sapkajelvények hamar népszerűvé váltak a csapatoknál. Már 1915-ben is voltak esetek, amikor a parancsnokok maguk rendeltek meg és osztottak ...
Tovább
/ Viselési fotók

Vöröskeresztes jelvények

Az egészségügyi egységek sokféle jelvénnyel rendelkeztek. A legszebb, drága zománcozott jelvényeket a hadikórházak készíttették, nyilván nem elsősorban az ápolt sebesülteknek, ...
Tovább
/ Viselési fotók

Vörös ördög

A vörös ördögök magyar huszárok voltak. Főleg az 5. lovas hadosztályt és az abban összefogott huszár ezredeket illették a névvel ...
Tovább
/ Viselési fotók

Császárvadász

Császárvadász, németül Kaiserjäger… Sokszor gondolkodtam már rajta, hogy miért éppen így hívták a tiroli gyalogezredeket? Ezek az ezredek ugyanis szervezetileg ...
Tovább
/ Viselési fotók

32. Gyalogezred

A 32. Gyalogezred Budapest háziezrede volt. Gyökerei a régmúltba visszanyúltak, és az egyik sapkajelvényét Mária Teréziának, az ezred örökös ezredtulajdonosának ...
Tovább
/ Viselési fotók