Loading...

Viselési fotók

1. budapesti honvéd gyalogezred

A híres 20. honvéd gyalog hadosztály egyik ezrede, amelyik a VII. hadtest kötelékében 1915 májusától 1916 októberéig védte a Karszt-fennsík ...
/ Viselési fotók

51. hadosztály rohamcsapat

Az 51. hadosztályt 1914-15 telén állította fel a Monarchia. Állományába a Przemyslben fogságba esett 23. honvéd hadosztály pótlásai kerültek, az ...
/ Viselési fotók

40. honvéd gyaloghadosztály

Ebbe a hadosztályba a 6. 19. 29. 30. honvéd gyalogezredek tartoztak, amelyek a Magyar Királyság központi területeiről, főként a Duna-Tisza ...
/ Viselési fotók

Zita huszárezred

1917-ben a 16. Üxküll-Gyllenband huszárezred tulajdonosa Zita császárné lett. Ennek az eseménynek az alkalmából jelvény készült, amin a császárné nevének ...
/ Viselési fotók

Tábornoki kalap

Károly és Ferenc József néhány sapkajelvényen érdekes, ódon tolldíszes kalapban látható. Ha Bécsben járunk, Ferenc József emlékét őrző helyeken gyakran ...
/ Viselési fotók

55. tartalék tábori tarackos ezred

A Monarchia tüzérsége ment át a legnagyobb fejlődésen a Nagy Háború során. A felállított ütegek, ezredek száma gyorsan bővült és ...
/ Viselési fotók

5. honvéd huszár ezred

A honvéd huszárság megszervezése 1867 után kezdődött, de a Nagy Háború idejére kialakult szervezeti felépítés csak 1914-ben került bevezetésre. Ennek ...
/ Viselési fotók

310. honvéd gyalogezred

Az 1914-15-ös téli kárpáti csata megtizedelte a Monarchia ezredeit. Ráadásul az elhúzódó két frontos háború áthúzta a korábbi haditervek számításait ...
/ Viselési fotók

A 26. gyalogezred értesítése

A bejegyzés tárgya egy érdekes és ritka levelező lap. Ezen az aggódó hozzátartozót az ezred nyilvántartásait vezető iroda arról értesíti, ...
/ Viselési fotók

24-es honvéd

24-es honvéd igazolványképe, a sapkán középen az ismert és közkedvelt 24-es honvéd feliratú jelvény. Morzsányi gyártójelű, nem olyan sok jelvényt ...
/ Viselési fotók