Loading...
Viselési fotók

55. tartalék tábori tarackos ezred

A Monarchia tüzérsége ment át a legnagyobb fejlődésen a Nagy Háború során. A felállított ütegek, ezredek száma gyorsan bővült és a meglévőket is gyakran átszervezték. Így aztán a legnehezebb feladatok egyike a folyton változó elnevezésű tüzér egységek nyomon követése.

A Magyar Tüzér szerint az 55. tartalék tarackos ezredet 1917 áprilisában állították fel, az akkor megalakult új 55. tartalék gyaloghadosztály tüzérségeként. A későbbi átszervezések leírása nem teljesen egyértelmű. 1918 elején a tüzérség nagy átszervezésekor az addig elkülönült tarackos és ágyús ezredekből vegyes tüzér ezredeket szerveztek. Ezek annak a hadosztálynak a számát kapták, amelyekhez vezényelték őket. De a vezénylések gyakran külön vonatkoztak a gyalogos és a tüzér egységekre. Vagyis a két csapatnem nem minden esetben mozgott együtt. Ez jelentősen tovább nehezíti az egységek követését. Ebben az átszervezésben az 55. tartalék tarackos ezredből a 72. és 172. tábori tüzérezred lett.

Nemrégiben egy 72-es tüzér főhadnagy fotó hagyatéka került hozzám. Ő a 72. nehéz tüzér ezredben szolgált. A bejegyzésben látható fotókon ő látható. Az egyik lap hátán az egységbélyegző és a kézírás szerint a 72. nehéztüzér ezred a korábbi 55. tábori tarackos ezredből alakult. Ez ellentmond a fenti forrásnak, hiszen aszerint a 72. (korábban 55.) nehéz tarackos ezred 1916-ban alakult. A tábori lapon látható feliratozást megerősíti egy másik forrás. Eszerint az 55. hadosztályhoz tartozó tüzér dandárban már 1916 júniusában volt egy nehéz tüzér üteg a meglévő ágyús és tarackos ezred mellett, amit már ekkor az 55-ös számmal jegyeztek. Lehetséges, hogy ezt is az 55-ös tarackos ütegből alakították meg. Egy ével később 1917 júliusában az 55. hadosztály tüzér dandárjának már megvolt a forrás szerint mind a három ezrede 4-4 üteggel. Ezek szerint a Magyar Tüzérben leírt információk tévesek. Egyébként az 55. hadosztály sem 1917-ben alakult meg, hanem már 1914-ben, 1917-ben csak átnevezték. A keveredést az okozhatta, hogy az 55. tüzér dandár nevét szintén megváltoztatták 55. tartalék tüzér dandárra, majd vissza. De összetétele 1916-tól már nem változott.

Az 55-ös szám 1917 júliusban változott 72-re. Az tüzér ezredek 72-es sorszámot kaptak. A 72. nehéz tarackos ezred ekkor különvált a másik két ezredtől. A 72. hadosztály még 1916-ban alakult meg Erdély védelmére két népfelkelő dandárból. Az 55-ös tüzér dandárt hozzájuk vezényelték át 1917 júliusában. Az ezredek a 72-es sorszámot, majd 1918-tól a 72-es és 172-est is megtartották akkor is, amikor a 72. hadosztály feloszlatását követően a 62. honvéd gyaloghadosztály tüzér dandárja lettek. A 72. nehéz tüzér ezredet a Monarchia hadvezetése kiemelte a tüzér dandárból és német kérésre lóhalálában a nyugati frontra küldte 1918 júliusában. Összesen 3 gyalogos hadosztály és négy nehéztüzér ezred alkotta a Monarchia franciaországi kontingensét. A 72-es tüzérek mindössze 2 hétig voltak bevetésben, amíg az otthonról hozott lőszerkészlet kitartott. Később már inkább nyűgöt jelentett az ellátásuk, hiszen lőszer nélkül harcértékük gyakorlatilag nem volt.

Az főhadnagy által hátrahagyott fotóanyag 1917 kora tavaszától 1918 augusztusáig dokumentálja a 72. nehéz tüzér (korábban 55-ös tarackos) ezred útját. 1917-ben Galíciában, Brzezany környékén települtek. Ezt követően képzésre, feltöltésre Krakkó mellé vonták vissza, majd a képfeliratok tanúsága szerint Tirolba kerültek Bozen környékére. Innen emelték ki az ezredet a franciaországi szolgálatra, amelyet egy 1918 augusztusi kép igazol. A bejegyzéshez mellékelt első kép a Krakkó melletti retablírozás idején készült és pompásan ábrázolja a löveg kezelő szerkezeteit valamint a lövegtávcsövet. A nyitó kép az ezred tiroli áttelepülése közben készült. A sapkajelvény a bonyolult történet elejéből való, az 55. tartalék tarackos ezred gyönyörű jelvénye.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x