Sapkajelvényes lapok

32. hadosztály

Ez a bejegyzés megint abba a sorba illeszkedik, ahol olyan képeket mutatok be, amelyek meg nem valósult, tervezett jelvényeket ábrázolnak. Legutóbb az 1. gyalogezred szép zománcos jelvényének rajzát láthattuk egy tábori levelező lapon. Most a 32. hadosztály jelvény terve látható a tábori lapon.

Érdekes összehasonlítani ezt a hadosztály létező jelvényével. A két jelvény motívuma ugyanaz, de az ábrázolás nagyon eltérő. Szerintem a megvalósult jelvény sokkal megrázóbb. A gránátdobó katona előtt az akadályrendszer sokkal ijesztőbb. De a rajzon is hasonló akadályok vannak, csak már rombolt állapotban. A két jelvény feliratozása is megegyező, az évszámokat leszámítva. A kész jelvény dátumozása szerint 1917-ben készült. Sajnos, a tábori lap megíratlan, nincsen rajta dátum, ahogyan a jelvény rajzán sem. Ennek ellenére én úgy vélem, hogy valamikor 1917-ben készülhetett az is, illetve mindenképpen az elkészült jelvény előtt. A két jelvény nagyfokú hasonlósága utal erre: feltehetőleg kiválasztották a jobbik jelvénytervet, de felhasználták a másik tervet is.

A 32. hadosztály a Magyar Alföld déli részének közös ezredeit foglalta magába. Parancsnoksága Budapesten volt. Legénysége a Délvidék etnikai összetételéhez igazodóan vegyes volt. A 23-as és 86-os ezredekben többségében magyar, a 70-es és 6-os gyalogezredekben zömmel szerb és horvát katonák voltak. Valamennyiben jelentős százalékban voltak német anyanyelvűek is.

A hadosztály előbb a szerb fronton, majd Galíciában került bevetésre. Részt vettek az 1915-16 fordulóján Bukovinában indított orosz támadás elhárításában. 1916 nyarán a német Déli Hadsereg kötelékébe voltak beosztva. A frontvonal áttörése miatt nekik is vissza kellett vonulniuk, bár sikeresen védték ki az orosz támadásokat. 1917-ben részt vettek Tarnopol felszabadításában. 1918-ban a Montello elleni támadásban ez a hadosztály is részt vett.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x