Loading...

Latest posts

Recent comments

1914 december

Nádasdy huszárok hőstette Limanowánál 1914 decemberében az orosz fronton válságossá vált az osztrák-magyar csapatok helyzete. Az oroszok mélyen betörtek az ország belsejébe, elfoglalták Galiciát, átkeltek a Kárpátok hágóin, Magyarországot fenyegették. [ … ]

Lemberg 2.

The capital city of Galicia was already a major commercial and military center in the early historical periods. This role was provided by the position of the town in the [ … ]

Cs. és kir. 9. gyalogezred

A 9. gyalogezred kiegészítési területe Galiciában, Lembergtől délre feküdt. Stryj volt a központja, ahol az ezred pótkerete állomásozott. Parancsnoksága Przemyslben volt. Az ezred állománya lengyel és ruszin katonákból állt. A [ … ]

Qualification lanyards

This section is directed by my friend Gábor Széplaki. The uploaded posts are written and designed by him. Thank you Gábor for your kind contribution. I think these badges also [ … ]

Fegyverzet
Hadinapló
Hadvezérek, személyiségek
Körutazás a Monarchiában
Sapkajelvényes lapok
Viselési fotók