Loading...

Viselési fotók

4 Armee

A 4. hadsereget a Nagy Háború elején az orosz frontra vezényelték. Ott is harcolt a háború végéig. Összetételében persze egyes ...
Tovább
/ Viselési fotók

11. Dragonyos ezred

1688-ban alapították az ezredet. Története során a Monarchia minden jelentős hadjáratában részt vett. Neve, garnizonja, kiegészítési területe folyamatosan változott. Ezredtulajdonosa ...
Tovább
/ Viselési fotók

19. gyalogezred: életkép a lövészárokban

Volt egy képem a jóízűen falatozó géppuskás katonával. Nem gondoltam, hogy ez amolyan véletlen lövészárok jelenet. Árulkodó volt a kép ...
Tovább
/ Viselési fotók

309. honvéd gyalogezred

A 309. honvéd gyalogezredet 1915 tavaszán alapították, a pécsi 19. honvéd gyalogezred IV. zászlóaljából. A szintén újonnan alapított 129. dandárba, ...
Tovább
/ Viselési fotók

26. Tábori vadász zászlóalj

A tábori vadász zászlóaljak a szokásos gyalogzászlóaljaknál létszámban erősebbek voltak, és önálló parancsnokságuk volt. Ezeket a hagyományos gyalogezredek mellett alkalmazták ...
Tovább

49. Gyalogezred

Alsó-Ausztria nagy presztízsű gyalogezrede volt a 49-es. Székhelye St Pölten volt. 1715-ben alapították. Előbb az alapító Baden-Durlach őrgróf volt az ...
Tovább
/ Viselési fotók

42. Gyaloghadosztály

1867-ben Ausztria, az osztrák császár kormánya megegyezett a magyar nemzetet képviselő magyar arisztokratákkal, politikusokkal a hatalommegosztásról Magyarországon. Ez a jól ...
Tovább
/ Viselési fotók

Karl Magerl v. Kouffheim

Régi gráci família tagja, akik a Monarchia seregébe és flottájába több katonatisztet adtak. 1914-től a 12. gyalogezred alezredes parancsnoka. 1917-ben ...
Tovább

30,5 cm mozsár 2. rész

A 30 és feles kimeríthetetlen téma. A hatalmas lövedék, a gigantikus, öblös lövegcső. A lövedéket szállító kocsi, a lövegtalpra szerelt ...
Tovább
/ Fegyverzet, Viselési fotók

1. Honvéd Huszárezred

Ebben a bejegyzésben Széplaki Gábor barátom szép viselési fotója és a hozzá tartozó sapkajelvény késztet gondolkodásra, nyomozásra. Az 1913-ban történt ...
Tovább
/ Viselési fotók