Loading...

Viselési fotók

37. honvéd tábori tarackos ezred

Valamilyen oknál fogva a Monarchia tüzér egységeinek viszonylag kevesebb jelvénye volt, mint a gyalogságnak, vagy a lovasságnak. Ráadásul ezekről kifejezetten ...
/ Viselési fotók

Légjáró katona

A légierő mint fegyvernem közvetlenül a Nagy Háború előtt került megalakításra a Monarchiában és más országokban is. Eleinte főleg tüzérségi ...
/ Viselési fotók

6. honvéd gyalogezred és a fokos

A 40. „Fokos” honvéd gyalog hadosztály egyik ezrede volt a 6. szabadkai honvéd gyalogezred. A hadosztály harcaiból ízelítőt kaphatott az ...
/ Viselési fotók

44. gyalogezred

A „Rosseb ezred” sapkajelvényének viselési fotója. A középen ülő százados sapkáján elől a két gomb között látható a jelvény. Viszonylag ...
/ Viselési fotók

3. hadsereg

A hadseregjelvények gyakran előfordulnak fotókon is, meg az eladó jelvények között is. Talán az egyik leggyakoribb a 3. hadseregé. Gyakorisága ...
/ Viselési fotók

10. tábori vadász zászlóalj

Kisebb talányt okoztak számomra egy ideig a vadász kis kürtök. A tábori vadász zászlóaljak jelvényei között nagyon gyakoriak ezek. Tudni ...
/ Viselési fotók

32. honvéd gyalogezred

A bejegyzés alapjául szolgáló fotó már korábban is szerepelt, hiszen a sapkákon többféle sapkajelvényt is felfedezhetünk. A tábori sapkák mindegyikén ...
/ Viselési fotók

Vaskereszt

Viszonylag sok jelvényen a Német Császárság legismertebb kitüntetését, a Vaskeresztet látjuk viszont. A vaskeresztes jelvények leginkább a Monarchia uralkodóinak portréival, ...
/ Viselési fotók

9. “Nádasdy” huszárezred

Az ezredet 1688-ban I. Lipót császár engedélyével gróf Czobor Ádám alapította. A legénységet a Kisalföld Dunától északra eső területeiről verbuválták ...
/ Viselési fotók

51. honvéd tábori tarackos ezred

Nem tudom miért, de a tüzér jelvények viselési fotói fölöttébb ritkák. Pedig volt tüzér sapkajelvény is elég sok, még ha ...
/ Viselési fotók