Hadvezérek, személyiségek

Tamásy Árpád vezérezredes

1861-ben született Brassó mellett Kőhalom településen. A bécsi vezérkari akadémia elvégzése után elsősorban a hadvezetés intézményeiben dolgozott, 1902-től a 18. honvéd gyalogezred parancsnoka volt. A Nagy Háborút megelőzően a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, majd 1914-től a KuK Hadügyminisztériumban volt csoportfőnök. 1914 szeptemberében altábornagyként a 23. honvéd gyaloghadosztály parancsnokává nevezték ki.

Ez a hadosztály a Przemysl erőd mozgó csapatteste volt. Az erőd ostromát megelőzően a hadosztály részt vett a Lemberg körüli harcokban. Tamásy volt az erőd parancsnokának Kusmanek gyalogsági tábornoknak a helyettese. Az erődítmény őrségét, védelmét elsősorban a 97. Népfelkelő Gyalogdandár látta el. Ennek 11. népfelkelő gyalogezredében szolgált az én dédapám. A műszaki berendezéseket és a tüzérséget természetesen erre kiképzett műszaki és tüzér alakulatok kezelték. A 23. hadosztály fő feladata az ostrom alatt az ostromlók nyugtalanítása volt. Később az ostromzár feltörése, a 3. hadseregnek a Kárpátokba szorult részeivel a kapcsolat megteremtése volt a feladat. Ez három nagyobb kitörési kísérlet után sem sikerült, így a Przemysl-t védő haderő 1915 március 22-én kénytelen volt magát megadni. Ekkorra az erőd élelmiszer készlete teljesen kifogyott. Közel 150 ezer osztrák-magyar katona esett itt fogságba, köztük az erőd parancsnokai is.

Tamásyt még a fogsága alatt táborszernaggyá léptették elő. 1918 elején tért vissza a hadifogságból. Ezt követően előbb a 20. honvéd hadosztályt, majd áprilistól júliusig a XXII. hadtestet vezényelte. 1918 júliusától a háború végéig a budapesti IV. hadtest parancsnoka lett. A hadtestet az olasz frontra vezényelték és az Isonzó-hadsereg része lett. Ekkor a Monarchia hadereje már nem volt képes komolyabb akciókat kezdeményezni és a felbomlás jeleit mutatta. Így Tamásy hadtestparancsnokként már nem tudott jelentősebb haditettet végrehajtani.

A háborút követően Tamásy Árpádot az elsők között vették fel a Horthy kormányzó által alapított Vitézi Rendbe. Budapesten élt és 1939-ben hunyt el.

Távollétében a tábornoki portrékat gyártó jelvénykészítők Tamásyról nem formáltak sapkajelvényt. Visszatérése után egy korábbi jelvény motívumának felhasználásával az általa vezetett hadtest kapott jelvényt. Ez is egy Arkanzas termék, a 12. honvéd gyalogezred egyik 1917-ben legyártott jelvényét használták fel. Nem teljesen világos, hogy a XXII. vagy a IV. hadtest kapta a jelvényt? Mivel a XXII. hadtest állomány jórészt osztrák Landwehr ezredekből állt, míg a IV. 1918 nyarától már kizárólag honvéd hadosztályokból, ezért ez utóbbit tartom valószínűnek.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x