Körutazás a Monarchiában

Bécs 2

Az 1873-as Bécsi Világkiállítás fogadására a közkedvelt parkban, a Práterben épített kiállítócsarnok volt a Rotunda. A korabeli metszeten a felirat ...
/ Körutazás a Monarchiában

Kassa

Kassa városa a Magyar Királyság egyik legfontosabb közigazgatási és katonai központja volt, Abaúj-Torna vármegye székhelye. Hadosztály (27.) és hadtestparancsnokság (VI.) ...
/ Körutazás a Monarchiában

Munkács

Szívemnek kedves város, bár csak egyszer jártam ott. De nagyapám és dédapám is itt katonáskodott. Munkács és főként Munkács vára ...
/ Körutazás a Monarchiában

Debrecen

Debreceni lokálpatrióta lévén, ezt a várost kell, hogy bemutassam a harmadik helyen, már csak azért is, mert Debrecen is volt ...
/ Körutazás a Monarchiában

Pozsony

Mivel a magar fővárost ábrázoló sapkajelvény nem készült, a birodalmi főváros után a második helyen szerepeljen hát az egykor volt ...
/ Körutazás a Monarchiában

Bécs 1

Illő a sort a fővárossal, Béccsel kezdeni. Bécs birodalmi fővároshoz illően az ország legnagyobb lélekszámú városa volt. Legtöbb lakosa 1916-ban ...
/ Körutazás a Monarchiában

Indulás: Körutazás a Monarchiában

Az Osztrák-Magyar Monarchia fénykorában, az 1867-es kiegyezést követő fél évszázadban Európa egyik leggyorsabban fejlődő országa volt. Ebben az időben a ...
/ Körutazás a Monarchiában