Loading...

Körutazás a Monarchiában

Trieszt

Trieszt 1382-től a Habsburg birodalom része, Tengermellék tartomány központja, legfontosabb polgári forgalmat bonyolító tengeri kikötője, Velence vetélytársa volt. A trieszti ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Khevenhüller várkastély, cs. és kir. 7. gyalogezred

Burg Hochosterwitz várkastélynak 1541 óta a Khevenhüller család a birtokosa. Karintiában található Launsdorf település mellett. 175 méter magas dolomit sziklán ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Drei Zinnen

A körutazás során alkalmanként a jelvényeken látható természeti szépségeket is bemutatom. Már csak azért is, mert fogytán a városképes jelvényanyag! ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Olmütz (Olomouc)

A Szent Mihály templom a hármas kupolájával a város panorámaképének meghatározó épülete. A templomot az 1200-as évek közepén építették, majd ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Theresienstadt (Terezin)

Theresienstadt katonaváros volt. 1780-ban alapította II. József. Erődjének felépítését a német-porosz határvidék védelme indokolta. A várost az alapító uralkodó édesanyjáról ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Prága

Prága, a cseh főváros nem igényel hosszas ismertetőt. Ma is és régen is közkedvelt uticél volt. Külföldiek sokasága zarándokolt oda, ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Lemberg 2.

Lemberg Galícia fővárosa már a korábbi történelmi korokban is jelentős kereskedelmi és katonai központ volt. Ezt a szerepét az adta, ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Lemberg 1.

A kelet-európai síkságon megalakuló keleti szláv államok létrejöttéhez köthető a város alapítása. A lengyel király és a kijevi nagyfejedelem közötti ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Nyitra

Nyitra városa ősi település, első hivatalos említése 880-ból származik. De már a római korban is ismert volt. Fekvése alapján a ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Krakkó

Számomra legkedvesebb lengyel város. A második legnépesebb, ma 760 000 lakosa van. A zivataros lengyel történelem során hosszú ideig 1795-ig ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Pola

Pola (ma Pula) a Monarchia legfontosabb haditengerészeti bázisa volt az Isztriai félszigeten. Korábban Dalmáciával együtt Isztria és rajta Pola is ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Görz

Görz (Gorizia) formálisan 1500-ban vált Ausztria egyik tartományává Görz és Gradisca grófság részeként a mai Szlovénia déli részével együtt. A ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Székelyudvarhely

Székelyudvarhely város a történelmi Magyarország keleti határán települt székelység egyik központja. Zsigmond király emelte városi rangra, majd az 1876-os közigazgatási ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Trient/Trento

Trient régi érseki székhely, Tirol Brenner-hágótól délre eső részének a legfontosabb központja volt. Ma Olaszországhoz tartozik (Trento) és Trentino-Dél Tirol ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Eperjes

Eperjes városát 1132-ben alapították, fénykorát az 1500-as években élte. Stratégiai fekvése miatt a középkorban gyakran volt fegyveres harcok helyszíne a ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Salzburg

A tartományi székhely hosszú történelme során elsősorban mint az érseki adminisztráció központja volt fontos, de régi kereskedelmi központ is. Ma ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Bécs 3

Egy harmadik bécsi jelvény is a Práter egy részletét ábrázolja. Ez az 1917-es Hadi Kiállításra készített emlékjelvény, amelyen körben a ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Bécs 2

Az 1873-as Bécsi Világkiállítás fogadására a közkedvelt parkban, a Práterben épített kiállítócsarnok volt a Rotunda. A korabeli metszeten a felirat ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Kassa

Kassa városa a Magyar Királyság egyik legfontosabb közigazgatási és katonai központja volt, Abaúj-Torna vármegye székhelye. Hadosztály (27.) és hadtestparancsnokság (VI.) ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Munkács

Szívemnek kedves város, bár csak egyszer jártam ott. De nagyapám és dédapám is itt katonáskodott. Munkács és főként Munkács vára ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Debrecen

Debreceni lokálpatrióta lévén, ezt a várost kell, hogy bemutassam a harmadik helyen, már csak azért is, mert Debrecen is volt ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Pozsony

Mivel a magar fővárost ábrázoló sapkajelvény nem készült, a birodalmi főváros után a második helyen szerepeljen hát az egykor volt ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Bécs 1

Illő a sort a fővárossal, Béccsel kezdeni. Bécs birodalmi fővároshoz illően az ország legnagyobb lélekszámú városa volt. Legtöbb lakosa 1916-ban ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában

Indulás: Körutazás a Monarchiában

Az Osztrák-Magyar Monarchia fénykorában, az 1867-es kiegyezést követő fél évszázadban Európa egyik leggyorsabban fejlődő országa volt. Ebben az időben a ...
Tovább
/ Körutazás a Monarchiában