Hadinapló

1914 november

1914 őszén a front Galiciában folyamatos mozgásban volt még. Az osztrák-magyar és orosz offenzivák egymást váltották. Mindnek az volt a célja, hogy nagy területnyereség révén véglegesen térdre kényszerítse az ellenfelet. Az orosz gőzhenger novemberben is megindult, hogy elfoglalja Krakkót, majd délnek fordulva Sziléziát, Morvaországot fenyegesse, potenciálisan akár Bécset is. Ennek a nagy orosz támadásnak a kivédésében a magyar csapatok fontos szerepet kaptak novemberben és decemberben is.

Krakkótól északra az oroszok a város bekerítésével fenyegettek, csapataik túlhaladták már Krakkót nyugati irányban és délnek fordulva a város hátába kerülhettek volna. A védelmet az 1. hadsereg hadosztályaira bízták. A 37. hadosztály a Krakkótól északra fekvő Jangrot városka visszafoglalását kapta feladatul, mely körül az oroszok nagy erőket vonultattak fel.

Jangrot előtt egy 60 méter magas, teljesen meredek hegy képezte az oroszok biztos állását, amelyből messzire szabad volt a kilátás. Roham a sziklafalra aligha volt lehetséges. A hadosztály támadása két napon át semmire sem haladt. Ezért az addig tartalékban volt trencséni 15. ezred két zászlóalját is a támadó dandár rendelkezésére bocsátották. De ezek se vitték előbbre a támadást. Végre az utolsó tartalék, a trencséniek III. zászlóalja is parancsot kapott, hogy azonnal vigye előre a támadást.

A terepnehézségeket figyelembe véve Szakál Pál őrnagy, zászlóaljparancsnok ezért elhatározta, hogy a parancsot nem szó szerint és nem csak saját zászlóaljával fogja végrehajtani, hanem az egész ezredet hátravonja, rendezi, és éjjeli támadással, meglepetésszerű rohammal foglalja el Jangrotot. Az egész ezred sűrű vonalat alakított, a Jangrotra vezető út két oldalán. Az ezredtől balra levő 14. ezredet és a jobbra levő 72-es közösöket felkérték, hogy a rohamban szintén vegyenek részt.

Az ezred 5 óra 30 perckor az oroszoktól 2-300 lépésre rohamhoz készen állt. Nem is vártak tovább a többi ezredre. Ekkor az ezredparancsnokságtól éppen parancs érkezett, hogy roham helyett vissza kell menni, mert a hadosztály másnap egységesen fog támadni. A parancs ellenére Szakál őrnagy, aki elől egyedül rendezkedett, fél hatkor elrendelte a rohamot. A roham pompásan és igen kevés veszteséggel sikerült. Az oroszok rövid kézitusa után csoportokban adták meg magukat. Az ezred ezután megszállta az elfoglalt vonalat és védelemre rendezkedett be. A legvitézebb orosz gárdaezredből 350 foglyot és 3 géppuskát küldött hátra és igen sok hadiszert.

A támadást a maga kezdeményezéséből tervező s parancs ellenére végrehajtó Szakál Pál őrnagy a tiszti arany vitézségi érmet kapta. A trencséni 15. ezred pedig emléknapjaként ünnepli az évfordulót. Az ezred szép jelvényén több más kiemelkedő csatahely élén olvasható a Jangrot felirat. Az ezred bajtársi szövetsége által az 1930-as években kiadott lap érdekessége a 15-ösökéhez nagyban hasonló 71-es jelvény ábrázolása. Trencsén házi ezrede volt a 71-es, de ezt a jelvényét sosem láttam még. A jangroti események leírásában szerepel ez az ezred is, és amint látható a jelvényükön is szerepel a település neve. Talán egyszer felbukkan.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x