Loading...

Viselési fotók

5. honvéd huszárezred

A lovasezredek jelvényei általában véve drágább, sokszor zománcozott kivitelűek voltak. Sok esetben nem is volt olcsóbb kivitelű jelvény, csak a ...
/ Viselési fotók

23. “közös” gyalogezred

A 23. gyalogezrednek többféle jelvénye, sok különféle képeslapja, levélzárója készült. Az ezred rokkant alapja nagyon szorgalmas munkát végzett. A leggyakoribb ...
/ Viselési fotók

SMS Novara

A sapkajelvények között is a leginkább tetszetősek a zománcos jelvények. A kézzel festettek főként. A Monarchia haditengerészetének több egysége kapott ...
/ Viselési fotók

37. honvéd tábori tarackos ezred

Valamilyen oknál fogva a Monarchia tüzér egységeinek viszonylag kevesebb jelvénye volt, mint a gyalogságnak, vagy a lovasságnak. Ráadásul ezekről kifejezetten ...
/ Viselési fotók

Légjáró katona

A légierő mint fegyvernem közvetlenül a Nagy Háború előtt került megalakításra a Monarchiában és más országokban is. Eleinte főleg tüzérségi ...
/ Viselési fotók

6. honvéd gyalogezred és a fokos

A 40. „Fokos” honvéd gyalog hadosztály egyik ezrede volt a 6. szabadkai honvéd gyalogezred. A hadosztály harcaiból ízelítőt kaphatott az ...
/ Viselési fotók

44. gyalogezred

A „Rosseb ezred” sapkajelvényének viselési fotója. A középen ülő százados sapkáján elől a két gomb között látható a jelvény. Viszonylag ...
/ Viselési fotók

3. hadsereg

A hadseregjelvények gyakran előfordulnak fotókon is, meg az eladó jelvények között is. Talán az egyik leggyakoribb a 3. hadseregé. Gyakorisága ...
/ Viselési fotók

10. tábori vadász zászlóalj

Kisebb talányt okoztak számomra egy ideig a vadász kis kürtök. A tábori vadász zászlóaljak jelvényei között nagyon gyakoriak ezek. Tudni ...
/ Viselési fotók

32. honvéd gyalogezred

A bejegyzés alapjául szolgáló fotó már korábban is szerepelt, hiszen a sapkákon többféle sapkajelvényt is felfedezhetünk. A tábori sapkák mindegyikén ...
/ Viselési fotók