Loading...
Teljesítményjelvények

Tábori pilóta jelvény 1917

Széplaki Gábor legújabb bejegyzése folytatja a tábori pilóta jelvények változatainak a leírását:

1916 november 21-én közel 68 évnyi uralkodás után, I. Ferenc József császár 86 éves korában megtért a teremtőhöz. A trónon Habsburg-Lotharingiai Károly Ferenc József követi, akit I. Károly néven koronáznak osztrák császárrá és 1916. december 30.-án IV. Károly néven magyar királlyá. Az uralkodóváltás annak rendje és módja szerint, a monarchia eddigi kitüntetés és alkalmazott jelképrendszerében is változásokat hozott.

Az általunk tárgyalt jelvény esetében kezdetben csak az uralkodó monogramjának cseréje történt meg, tehát továbbra is az 1913-ban bevezetett tábori pilóta jelvényt használták kizárólag a fehér zománc pajzson I. Károly monogramja jelent meg.

A háború egyre inkább elhúzódott és mind nagyobb ember-, és anyagi áldozatot követelt a Monarchiától a frontokon és a hátországban egyaránt. A császárság nagyban támaszkodott Magyarországra, ahol a birodalom többi részéhez hasonlóan kezdtek belefáradni a kilátástalan hadakozásba. Az uralkodó, hogy a birodalom dualista jellegét és a közös áldozatvállalást hangsúlyozza a birodalom jelképrendszerébe a császári korona mellé azzal azonos nagyságban a magyar szent koronát is beemelte. Ezzel is hangsúlyozva és elismerve Magyarország egyenrangú szerepvállalását a háborúban a monarchián belül.

A fenti változtatás a tábori pilóta kitüntetéseket is érintette. A közös hadsereg 47/1917 számú közlönyében közzétett 1917 október 2-i Abt. 13, 44252 számú körrendelet kimondja: „Az ő császári és királyi Apostoli Felség kegyesen jóváhagyta az 1917. szeptember 10 -i legmagasabb rendelettel a Tábori pilóta jelvényének az alábbi rajz szerinti megváltoztatott kialakítását.”

Az újonnan bevezetett tábori pilóta jelvény anyaga továbbra is aranyozott és zománcozott tombak. Megmaradt az 1913-as jelvényről már ismert sötétzöld zománcozású ovális tölgylevelekből álló koszorú, mely kiterjesztett szárnyú, matt feketére festett sas madarat keretez. A sas szárnyai szegeccsel vannak rögzítve a zománcozott koszorúhoz. A jelvény felső részét jobbról a császári-, balról pedig a vele egyező méretű magyar szent korona zárja le. A jelvény alsó részén a fehér színnel zománcozott címerpajzson az új uralkodó I. Károly vörös színű, ”K” monogramja található.

A jelvény rögzítése eltér a korábbi változatétól, mely a körrendeletben is megjelenik:  

„… A jelvény rögzítését horgok váltották fel az eddig szokásos tű helyett. …”

A két egymással szemközt fordított kis kampó – melynek nyitott végei a jelvény belseje felé mutatnak- a kettős korona, valamint a fehér pajzs magasságában találhatók a jelvény hátoldalán. A rögzítés módosítása a fronton lévő katonák kérései alapján, a gyártó javaslatait figyelembe véve kerültek bevezetésre, mivel az eredeti tűs rögzítési rendszer nem volt praktikus tábori körülmények közt és a jelvény előállításának költségét is megnövelte. A jelvény gyártója és beszállítója továbbra is a bécsi Zimbler cég volt. A gyártó mesterjegye a sas hátoldalán figyelhető meg.

A jelvényhez tartozó tokokat szintén a Zimbler cég szállította. A 95x85x15 mm-es méretű egyszerű, két részes piros kartondoboz, már a háború végi anyaghiánynak és költségcsökkentésnek volt az eredménye. A doboz tetején vagy a császári címer vagy pedig „Feldpilotenabzeichen” felirat volt található.

Viselése a korábbival azonos helyen, a zubbony jobb felső zsebének közepén történt. Miniatűr változatait tábori sapkán vagy csákón, illetve a háború után polgári ruházaton is büszkén viselték a monarchia tábori pilótái.

A háború után a jogosultak elveszett/megsérült/megsemmisült jelvényeik pótlására különböző gyártóktól rendeltek meg tábori pilóta jelvényeket, melyek a 20-as, 30-as és 40-es években különféle, egymástól kisebb nagyobb eltéréseket mutató darabokat eredményeztek.

Subscribe
Visszajelzés
guest
2 Hozzászólás
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ian Harvey
Ian Harvey
11 hónapja

Hi Miklos,

An excellent article on the creation of the Charles era pilot’s badge, and some great pictures to accompany the story.

Ian

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x