Teljesítményjelvények

Tábori pilóta jelvény 1917

Széplaki Gábor legújabb bejegyzése folytatja a tábori pilóta jelvények változatainak a leírását:

1916 november 21-én közel 68 évnyi uralkodás után, I. Ferenc József császár 86 éves korában megtért a teremtőhöz. A trónon Habsburg-Lotharingiai Károly Ferenc József követi, akit I. Károly néven koronáznak osztrák császárrá és 1916. december 30.-án IV. Károly néven magyar királlyá. Az uralkodóváltás annak rendje és módja szerint, a monarchia eddigi kitüntetés és alkalmazott jelképrendszerében is változásokat hozott.

Az általunk tárgyalt jelvény esetében kezdetben csak az uralkodó monogramjának cseréje történt meg, tehát továbbra is az 1913-ban bevezetett tábori pilóta jelvényt használták kizárólag a fehér zománc pajzson I. Károly monogramja jelent meg.

A háború egyre inkább elhúzódott és mind nagyobb ember-, és anyagi áldozatot követelt a Monarchiától a frontokon és a hátországban egyaránt. A császárság nagyban támaszkodott Magyarországra, ahol a birodalom többi részéhez hasonlóan kezdtek belefáradni a kilátástalan hadakozásba. Az uralkodó, hogy a birodalom dualista jellegét és a közös áldozatvállalást hangsúlyozza a birodalom jelképrendszerébe a császári korona mellé azzal azonos nagyságban a magyar szent koronát is beemelte. Ezzel is hangsúlyozva és elismerve Magyarország egyenrangú szerepvállalását a háborúban a monarchián belül.

A fenti változtatás a tábori pilóta kitüntetéseket is érintette. A közös hadsereg 47/1917 számú közlönyében közzétett 1917 október 2-i Abt. 13, 44252 számú körrendelet kimondja: „Az ő császári és királyi Apostoli Felség kegyesen jóváhagyta az 1917. szeptember 10 -i legmagasabb rendelettel a Tábori pilóta jelvényének az alábbi rajz szerinti megváltoztatott kialakítását.”

Az újonnan bevezetett tábori pilóta jelvény anyaga továbbra is aranyozott és zománcozott tombak. Megmaradt az 1913-as jelvényről már ismert sötétzöld zománcozású ovális tölgylevelekből álló koszorú, mely kiterjesztett szárnyú, matt feketére festett sas madarat keretez. A sas szárnyai szegeccsel vannak rögzítve a zománcozott koszorúhoz. A jelvény felső részét jobbról a császári-, balról pedig a vele egyező méretű magyar szent korona zárja le. A jelvény alsó részén a fehér színnel zománcozott címerpajzson az új uralkodó I. Károly vörös színű, ”K” monogramja található.

A jelvény rögzítése eltér a korábbi változatétól, mely a körrendeletben is megjelenik:  

„… A jelvény rögzítését horgok váltották fel az eddig szokásos tű helyett. …”

A két egymással szemközt fordított kis kampó – melynek nyitott végei a jelvény belseje felé mutatnak- a kettős korona, valamint a fehér pajzs magasságában találhatók a jelvény hátoldalán. A rögzítés módosítása a fronton lévő katonák kérései alapján, a gyártó javaslatait figyelembe véve kerültek bevezetésre, mivel az eredeti tűs rögzítési rendszer nem volt praktikus tábori körülmények közt és a jelvény előállításának költségét is megnövelte. A jelvény gyártója és beszállítója továbbra is a bécsi Zimbler cég volt. A gyártó mesterjegye a sas hátoldalán figyelhető meg.

A jelvényhez tartozó tokokat szintén a Zimbler cég szállította. A 95x85x15 mm-es méretű egyszerű, két részes piros kartondoboz, már a háború végi anyaghiánynak és költségcsökkentésnek volt az eredménye. A doboz tetején vagy a császári címer vagy pedig „Feldpilotenabzeichen” felirat volt található.

Viselése a korábbival azonos helyen, a zubbony jobb felső zsebének közepén történt. Miniatűr változatait tábori sapkán vagy csákón, illetve a háború után polgári ruházaton is büszkén viselték a monarchia tábori pilótái.

A háború után a jogosultak elveszett/megsérült/megsemmisült jelvényeik pótlására különböző gyártóktól rendeltek meg tábori pilóta jelvényeket, melyek a 20-as, 30-as és 40-es években különféle, egymástól kisebb nagyobb eltéréseket mutató darabokat eredményeztek.

Subscribe
Visszajelzés
guest
2 Hozzászólás
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ian Harvey
Ian Harvey
2 éve

Hi Miklos,

An excellent article on the creation of the Charles era pilot’s badge, and some great pictures to accompany the story.

Ian

2
0
Would love your thoughts, please comment.x