Sapkajelvényes lapok

16. tábori vadász zászlóalj

A tábori vadász zászlóaljak egy részét összevontan alkalmazta a Monarchia hadvezetése. Az 1849-ben Sziléziában megalakult 16. vadász zászlóaljat például 4 további zászlóaljjal együtt a 16. gyalogdandárba osztották be. Ez az egység pedig a 30. gyaloghadosztály egyik dandárja volt. A zászlóalj kádere a hadkiegészítési terület központjában, Troppauban állomásozott. A város neve ma Opava. Szilézia háború utáni felosztása eredményeként Csehszlovákiához került. Az ezred nemzetiségi összetételében a többség német volt, a cseh nemzetiség aránya egyharmados volt.

A 30. hadosztály részeként a 16-os sziléziai vadászok a háború túlnyomó részében a 7. hadseregbe voltak beosztva. Előbb a Marschall hadtestbe, később a Hadfy hadtestbe. Ez a hadsereg 1915 és 1917 között Bukovina védelmét látta el. 1918-ban az orosz összeomlást követően Bukovina felszabadult. A hadosztályt átvezényelték Ukrajnába, ahol megszálló feladatokat látott el. 1918 nyarán német kérésre a Monarchia csapatokat vezényelt át a nyugati frontra. Ezek közül a 35. hadosztály oda beérkezett és a harcokban részt vett. A 30. hadosztályt 1918 őszén vonták ki Ukrajnából. Ogyesszában behajózták és a Braila, Orsova, Belgrád útvonalon Magyarországra érkezett. Itt érte a háború vége. Franciaországba már nem jutott el.

A zászlóaljnak két pompás kivitelű zománcozott jelvénye ismert. Az egyik görög, a másik latin keresztet formáz. A kereszt szárait gyopárok veszik körül. A középső korongban a zászlóalj neve és száma, valamint évszám található. A görög kereszt évszáma 1914-1916, a latin kereszté 1914-1917. Érdekesség, hogy a korábbi, görög kereszttel díszített tábori levelező lapon a jelvényben az 1917-es évszám szerepel. Lehetséges, hogy ebből a jelvényből készült minkét évszámmal példány.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x