Hadvezérek, személyiségek

Paul Puhallo von Brlog

Horvát származású hadseregtábornok. 1856-ban született az egykor határőrvidék közelében Brlog településen. A kor szokása szerint katonai iskolákban, „zögerei”-ban tanult, ezek között a magyar irodalomból ismert kőszegiben is. Hadi műszaki képzését a bécsi Technikai Katonai Akadémia elvégzésével fejezte be 1877-ben, majd haladó tüzérségi tanfolyamon vett részt ugyanott. 1882-ig csapattisztként szolgált, majd áthelyezték a vezérkarhoz. 1892-től a 3. hadosztály törzsfőnöke lett. 1898-ban ezredesként áthelyezték a katonai akadémiára oktatási feladatokkal. 1902-től ismét a vezérkarban szolgált. 1906-tól immár tábornokként a KuK Kriegsschule, a Monarchia legfontosabb vezérkari tisztképző intézménye parancsnokává nevezték ki. 1910-től hadosztály-, 1912-től hadtestparancsnok. 1913-ban táborszernaggyá léptették elő.

1914-ben az V. hadtest parancsnoka volt. Hadtestét az 1. hadsereg keretében az orosz frontra küldték. Ivangorod és a Nida folyó környékén lefolyt harcokban vett részt hadteste, majd részt vett a téli Kárpáti-csatában, immár a 3. hadsereg részeként. Májusban átvette a 3. hadsereg parancsnokságát. Csapatai részt vettek a gorlicei áttörésben és az orosz csapatok üldözésében a Bug folyóig. Az 1916-os Bruszilov offenzíva idején az 1. hadsereg parancsnoka volt. Az 1. hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, és vissza kellett vonni újjászervezésre. Puhallo von Brlog vezérezredest ezt követően tartalék állományba helyezték. A háború végéig nem aktiválták.

A Nagy Háború után a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság állampolgára lett. Monarchiás katonai múltja miatt nem becsülték meg az utódállamban. Áttelepült Bécsbe, ahol egykori bajtársai támogatásából élt. 1926-ban hunyt el. Egykori tiszttársai gondoskodtak eltemetéséről Linzben.

A jelvény az Arkanzas cég katonai vezetőket ábrázoló sorozatának egyik darabja. Háromcsillagos tábornokok és tábornagyok vonatkozásában csaknem teljes volt a cég kínálata. Azok hiányoztak, akik a jelvénykészítés fellendülésekor 1916-ban már elveszítették vezető beosztásukat (csődöt mondtak). Ilyen volt például Potiorek táborszernagy, aki a kudarcba fulladt, szégyenletes vereséggel zárult első szerbiai offenzívát tervezte és vezette. Puhallo von Brlog 1916 augusztsában vált kegyvesztetté, lehet vitatni, hogy jogosan vagy sem. Minden esetre a jelvény minden bizonnyal ezt megelőzően készült. Tetszik rajta az extrán kidolgozott cserlombos háttér a portré mögött. Az a rész a legtöbb hasonló jelvényen díszítetlen.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x