Sapkajelvényes lapok

21. gyalogezred

A 21. gyalogezredet 1733-ban alapították. Cseh ezred volt, Prágától keletre fekvő területekről került ki a legénysége. A parancsnokság Kutna Hora (Kuttenberg) városban Prágától 30 km-re székelt. A legénység 87 %-a ennek megfelelően cseh nemzetiségű volt. A 10. hadosztályba tartozott, amely pedig a 9. hadtest kötelékébe volt beosztva. Később a hadosztály átkerült a háború alatt felállított 23. hadtesthez.

A 9. hadtesttel a háború első felében a keleti fronton került az ezred bevetésre. A 23. hadtest ezzel szemben az olasz fronton tevékenykedett. Az ezred működéséről nagyon kevés információt sikerült fellelnem. Ennek az oka vélhetőleg az, hogy a cseh emlékezetben és a hadtörténeti kutatásokban is a Monarchia időszaka az iránta érzett ellenszenv miatt elhanyagolt volt. Napjainkban lehet némi mozgolódást felfedezni a cseh kollégák körében. Így például a „legendás” 28. gyalogezred dezertálásával majd újra felállításával kapcsolatban lehet újabb írásokat olvasni. De a 21-ről egyelőre semmit. A cseh oldalakon is csak az alap statisztikák és információk vannak.

Két apró részletet találtam. Az egyik egy 21-es temető Karintiában a Plöcken-hágó környékén. A mellékelt képen látható kis temető talán egy tucat elesett 21-es katona sírját keríti. A másik információ nem is a cseh forrásokból, hanem Ausztriából származik. Eszerint 1915 március 23-án a salzburgi 59. gyalogezred II. zászlóalját átvezényelték a 21. ezredhez, ők viszont megkapták a III/21-es zászlóaljat. A korabeli tudósítás szerint a salzburgiak nem örültek a kényszerű cserének. Indoklást nem láttam, de az ekkortájt lezajlott tömeges dezertálások (a 28. és 36. cseh nemzetiségű gyalogezredeknél) megállítása lehetett a célja az intézkedésnek. Nem lehetett könnyű dolga az osztrák hadvezetésnek a megbízhatatlan ezredekkel.

A mellékelt sapkajelvény és a jelvényes lap minden esetre nagyon szép. A lapon az ezredtulajdonos, Graf von Abensperg und Traun arcképe is látható. Levélzáró is készült ugyanezzel a portréval.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x