Csaták

21. gyalogezred Hudilog védelmében

Az olasz front déli szakasza a Karszt fennsíkon húzódott. Az olaszok hatalmas veszteségek árán kilométerről-kilométerre küzdötték előre magukat itt az egymást követő Isonzó-csatákban. A 8.-9. és 10. csata frontvonalait mutatja be a mellékelt térképvázlat. Látható, hogy a Karszt pereméről ekkorra már 20 kilométerrel beljebb tolódott hátra a védelmi vonal. A Karszt frontot északon ekkor a VII. délen a XXIII. hadtest tartotta. Éppen a kettő kapcsolódási pontján középen fekszik Hudilog falucska, amelyet a 10. hadosztály benne a 21. gyalogezred védett. Ezen a ponton a front a két hadtest között megtört. Északabbra kicsit beljebb nyomódott a 9. csatában. Itt a Fajti Hrib keleti kúpja volt a fő védelmi vonal. Délen a Vallone völgy keleti partja maradt a védelmi vonal. A 10. Isonzo csata a front déli részén Trieszt felé próbált áttörést elérni. Vagyis a támadás egyik fő iránya volt a Karszt déli része.

A 21. gyalogezredet 1916 májusában vezényelték az olasz frontra. Itt előbb az októberi 8. Isonzo-csatában a Monte Santo környékén az 57. hadosztályban tevékenykedtek. Novemberben kerültek a Karszt-fennsíkra, megerősítésként az itt hátraszorított 26. hadosztályhoz, amikor a Fajti Hriben kialakított új védelmi állásokban sikerült megállítani az olasz előretörést. Az itteni harcokban november 3 és 6 között 27 halottat és 152 sebesültet veszítettek. Ezt követően Nova Vas körzetébe vezényelték az ezredet, ahol a 208. magassági pont visszafoglalását kapták feladatul. Ezt 200 fős veszteség ellenére sem sikerült teljesíteni, így a magassági ponttól dél-keletre alakult ki az új frontvonal.

1917 januárjában került az ezred először a Lukatic-Hudilog védelmi vonalba. Februárban Jamianotól nyugatra az olaszok által megszállt 144. magaslati pont mögé vezényelték őket. Itt a lövészárkok néhol csak 15 lépés távolságra voltak egymástól, így intenzív harc folyt a frontvonal csendesebb időszakában is. 1917 májusában az ezred ismét a Hudilog-környéki állásokban volt, amikor a 10. Isonzo-csata megkezdődött. A harcok május 21-től váltak intenzívebbé. A folyamatos tüzérségi tűz nagy veszteségeket követelt. Az olasz gyalogsági támadások fő iránya viszont a Karszt-fennsík északi szegélyén (Fajti Hrib) és délen, a Trieszt fölötti Hermada hegy elfoglalására irányultak. Persze a középső szakasz is kapott támadást. Így május 23-án és 24-én. 24-én a heves olasz támadás kivetette az ezredet az első vonalból, és ezért a tartalék állásokba vonult vissza. Ezen a két napon az ezred 150 halottat és 400 sebesültet veszített. 400-an eltűntek (vélhetőleg fogságba estek).

Az olasz támadás a szívós ellenállás miatt nem érte el a kitűzött célt. Trieszt közelébe kerültek ugyan, de a Hermada hegyet csak ideiglenesen sikerült elfoglalniuk, megtartani nem tudták. Az új frontvonal ismét csak minimális mértékben módosult. Rövid szakaszon mintegy 10 kilométerrel került hátrébb.

A 21. ezred szenvedése és helytállása Hudilognál az ezred nevezetes eseményévé vált. A bejegyzéshez mellékelt képeslap erről emlékezik meg. A bejegyzéshez ezúttal nem a 21. ezred jelvényét mellékelem, mert azt már bemutattam itt. Most az ARKANZAS cég frontjelvényét látjuk, amely a Karszt-fennsík védelmét mutatja be inkább humorosan, mint pátoszosan. Hudilog mellett ma cseh nyelvű emlékmű is található.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x