Hadinapló

1915 szeptember

A Központi Hatalmak 1915 májusában indított offenzívája augusztusra kimerült. Az Orosz-Lengyelországban bevetett orosz hadseregeket a német és osztrák-magyar csapatoknak végül nem sikerült átkarolniuk és elfogniuk. Szeptemberben az orosz védelmi pozíciók megerősödtek, és az ellenfél ellentámadásokkal képes volt maga számára kedvezőbb védelmi állásokat is kialakítani. A szeptemberben lezajlott váltakozó sikerű harccselekmények alakították ki azt a frontvonalat, amely a januári orosz próbálkozásoknak is ellenállva 1916 júniusáig, a Bruszilov offenzíváig maradtak fenn. Szeptember hónap tehát a két szembenálló fél kölcsönös, jelentős veszteségekkel járó harcairól szól a védelmi vonalak megszilárdítása érdekében.

Egyik ilyen esemény során a 40. honvéd hadosztály ezredei súlyos veszteségeket szenvedtek el. A hadosztályt szeptember 13-án rendelték tartalékból a frontvonalba Galícia északkeleti frontszakaszán, a Pripjaty mocsártól délre, a Szurmay hadtestben. Első vonalba a 6. és 19. honvéd gyalogezredek kerültek. Az első vonalat megszálló 19. honvéd gyalogezred parancsnokai védelemre alkalmatlan helyen lévő, mindenféle megerősítést nélkülöző hevenyészett állásokat találtak. A váltás időpontját az oroszok éjszakai támadásra használták ki. A védőkörletbe frissen érkező csapatoknak nem volt idejük az állásokat megerősíteni, épp csak hogy a telefonvonalakat építették ki, amikor megindult a támadás. A 6. honvéd gyalogezred két századát felmorzsolták és irányt váltva igyekeztek a szomszéd állásokban álló 19-es honvéd századokat is kiemelni. Ebben a helyzetben hála a már működő telefonvonalaknak, sikerült az ezred- és hadosztálytartalékokat mozgósítani és a betörést elreteszelni. csak a 19-esek vesztesége elérte az 500 főt ezen az éjszakán. 400 orosz hadifoglyot ejtettek a honvédek.

A fentiekhez hasonló veszteségteljes védelmi harcokban megőrzött állásokat is fel kellett adni azonban, amikor az orosz ellentámadás az északra lévő József Ferdinánd hadseregcsoport egészét is visszavetette az Ikwa pataktól a Styr vonalára. Az Ikwa folyón átkelt oroszokat szeptember végén egy ellentámadás visszaszorította a folyó északi partjára. Így a 40. haosztály vonala is maradt a folyó déli partján. Szinte napra ugyanekkor a 29. közös gyalogezredet is hasonló támadás érte egy másik, északabbra eső frontszakaszon, Gontownál. Az újabb támadásra készülődő ezredet szeptember 13-án támadta oldalba és hátba a szomszéd csapattestnél áttört orosz haderő. Az ezredtörténet feljegyzései szerint ezen a napon 9 tisztet és 1000 embert veszített az ezred, zömmel hadifoglyokat.

A bejegyzés elején ismertetett eseményben részt vett két honvéd gyalogezred jelvényét csatoltam ide. A 19-es jelvényen a koszorút összefogó szalagok egyikén olvasható a Volhynia felirat, ami erre a frontszakaszra vonatkozik. A háttérképként használt fotó a 6. honvéd gyalogezred később ugyanitt kiépített állásainak egyik részletét mutatja be.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x