Viselési fotók

51. honvéd tábori tarackos ezred

Nem tudom miért, de a tüzér jelvények viselési fotói fölöttébb ritkák. Pedig volt tüzér sapkajelvény is elég sok, még ha esetleg kisebb példányszámban gyártották is, mint sok gyalogezredét vagy magasabb egységét. Ebben a bejegyzésben egy ilyen ritkaság kerül terítékre.

Az 51. honvéd gyaloghadosztályt 1915 elején hozták létre a Przemysl várában fogságba esett 23. hadosztály helyett. Ekkorra már megindult az a nagy tüzérségi fejlesztés, amelynek keretében a honvéd- és a Landwehr hadosztályokat is igyekezett a Monarchia megfelelő tüzérséggel ellátni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a területvédelmi csapatok, vagyis a honvédek és osztrák megfelelőik egészen az 1910-es évekig egyáltalán nem rendelkeztek tüzérséggel. Aztán persze a háborúra való felkészülés jegyében elindult a fejlesztés, de 1914-ben a honvéd hadosztályoknak még mindig nem volt csak tábori ágyús ezredük.

A tarackos osztályokat majd ezredeket csak 1915-től kezdték megszervezni, a nehéztüzérséget még később. Ezek a feladatok nem voltak könnyen megoldhatók, mert egyrészt nem állt eleinte rendelkezésre megfelelő számú löveg a felszereléshez. Másrészt nem volt személyi állomány sem, ráadásul az ágyús és tarackos ezredek eszközeik nagyfokú eltérése miatt eltérő kiképzést kellett, hogy kapjanak. A helyzetet tovább bonyolította esetünkben, hogy a tüzérség fölöttes parancsnokságát adó hadosztályt is csak „menet közben” alapították.

A fejlesztések a háború végéig tartottak. 1915 végére sikerült elérni, hogy a honvéd hadosztályoknál is megalakult a három tüzérezredből álló tüzérdandár, ágyúsokkal, tarackosokkal és nehéztüzérekkel. Az ezredek feltöltése a szabályzat által előírt szintre még 1916-ban is zajlott. Az egységek felszerelése korszerű löveganyaggal a háború végéig sem valósult meg teljes körűen.

Az 51. honvéd tábori tarackos ezred jelvénye tehát ennek a fejlesztésnek az eredményeként 1915-ben létrehozott egységé. A jelvény gerenda fedezékben felállított löveget ábrázol a kép alapján ítélve egy korábbi, korszerűtlenebb típust. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennek az ezrednek ne lettek volna korszerűbb 10,4 cm M 14-es tarackjai. Sokszor a jelvénykészítő véletlenszerűen kezébe kerülő fotó alapján készítette el a jelvény tervét.

A fotó érdekessége a dátumozás és a készítés helyének megjelölése. Ezek szerint a képen látható tüzér talán szegedi lehetett. Ez azért érdekes, mert az 51. hadosztályba tartozó ezredek hadkiegészítési körzetébe Szeged városa is beletartozott. Ugyanakkor a tüzér ezredek toborzása teljesen elkülönülten folyt. Gyakran teljesen más országrészekből jött akár a honvéd tüzérség legénysége is, mint ahonnan a hadosztály ezredei. Ennek egyik oka akár az is lehetett, hogy az újonnan felállított tüzér egységek törzsállományát már korábban is létező csapatok ütegeinek az átvezénylésével oldották meg. De a mi esetünkben láthatóan nem ez a helyzet. A képen a szegediekből is álló gyaloghadosztály szegedi tüzére látható kislányával.

Egy további érdekesség a tüzér tábori sapkájának oldalán látható hadosztály jelvény. Ezt a rendkívül szép jelvényt a Jerouschek cég gyártotta Budapesten. Erről részleteket itt lehet olvasni.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x