Hadinapló

1914 december

Nádasdy huszárok hőstette Limanowánál

1914 decemberében az orosz fronton válságossá vált az osztrák-magyar csapatok helyzete. Az oroszok mélyen betörtek az ország belsejébe, elfoglalták Galiciát, átkeltek a Kárpátok hágóin, Magyarországot fenyegették. A hadvezetésben még a Duna-vonalára való visszavonulás lehetősége is felvetődött. A nagy veszteségeket elszenvedett hadseregek puszta feltöltése is nehézségekbe ütközött. A front vonalában megszállatlan szakaszok nyíltak meg az oroszok támadásai előtt. Az egyik ilyen védelmi hézag megszállására a Herberstein tábornok vezette 10. lovashadosztály kapott parancsot 1914 december 8-án. A Limanowa község körüli harcokban sikerült a csoda. A magyar huszárok feltartóztatták az orosz tömegrohamokat, és megszilárdították a frontot.

A cs. és kir. 9. huszárezred a Golcowtól keletre levő őrháznál tartalékban volt. December 8-án reggel Muhr Ottmár ezredes a frissen bevonult pótlással ideérkezett és átvette a 9. huszárezred parancsnokságát. December 11-én 5 órakor a 9. huszárezrednek és a 13. huszárezrednek a 10. huszárezredet és a hármas honvéd huszárokat kellett volna felváltania. A két ezred 5 órakor Limanowa keleti szélére ért és itt tűzharchoz lóról szállt. A 10. huszárezred állásait december 10-én délután az oroszok háromszor megtámadták. A derék huszárok és népfölkelők több ízben csak kézitusa árán tudták az ellenséget visszaszorítani.  Az ellenség azonban nem törődött a veszteségeivel, mert a Jabloniec magaslatot minden áron el akarta foglalni. 5 órakor nagy tömegekkel újra megrohanta a Jabloniecen védekező csapatok állásait és a védelmi állások közepén, ahol már csak helyenként védekezett egy-egy életben maradt huszár, betört.

A Limanowa keleti szélén lórólszállt 13-as és 9-es huszárok parancsnoka, Muhr ezredes, amikor a Jabloniecen dúló csata zaját meghallotta, huszáraival azonnal bajtársai támogatására sietett. A 9. huszárezred négy századát és a 13. huszárezred két századát első vonalba, a tizenhármasok két századát pedig tartalékba rendelte. Csoportja élére állt és maga vezette huszárjait a Jabloniec magaslat irányába, ahol legerősebben szólt a puska és a géppuska.

Az oroszok az elfoglalt állásokból hevesen tüzeltek a marciszowkai völgybe, mert azt hitték, hogy a 10-es huszárok arra vonultak vissza. Muhr ezredes az ellenség heves tüzében kapaszkodott fel a magaslatra. A sűrű ködben csak pár lépésre lehetett látni. Amikor Muhr ezredes a magaslatra felért, ott csak oroszokat talált. A hős parancsnok egy pillanat alatt felismerte a helyzetet. „Előre fiúk!” „Éljen a király!” buzdító vezényszóval huszárjaival az oroszokra rohant. A mindenre elszánt hős kis csoport amely alig 250 huszárból állt, mivel szuronya nem volt, a karabély csövét markolta meg és a karabély agyával mért hatalmas ütésekkel pusztította az ellenséget. A ködből vad elszántsággal előrohanó huszárok és szokatlan viaskodási módjuk meglepte az oroszokat. A szibériai lövészek, az oroszok legjobb katonái vitézül harcoltak, de a huszárököl előtt nem tudtak megállni. Muhr ezredes huszárjai visszafoglalták a védelmi állások kulcsát, a jablonieci magaslatot.

Drága győzelem volt. Százával hevertek az állás körül a magyar huszárok és oroszok holttestei. Muhr ezredesnek életét már az első percekben kioltotta egy orosz géppuskagolyó. Kívüle még 12 tiszt és sok huszár halt itt hősi halált. Az orosz hadvezetőség limanowai győzelmünk után elrendelte az általános visszavonulást.

A hőstett helyén már 1915-ben emlékjelet emeltek. Ma is áll az emlékmű, hagyományőrzők szorgalmasan ápolják a környékét. Az elesett ezredes emléke ismét megjelent a magyar közéletben is. A Nádasdy huszárok városában, Sopronban mellszobrot is avattak az emlékére. A nyitóképen elhelyezett jelvény a terület védelmével megbízott Herberstein hadtesté.

Subscribe
Visszajelzés
guest
2 Hozzászólás
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
2 éve

[…] hadosztály kulcsszerepet játszott az oroszokat megállító krakkói csatában 1914 decemberében. Limanowa mellett ez a hadosztály szilárdította meg a lóról szállt huszárok elkeseredett […]

trackback
2 éve

[…] Ő 1914 decemberében a Limanova mellett vívott csatában hősi halált halt. Erről a csatáról itt lehet többet is olvasni. A háború folytatásában a lovasság egyre kevésbé tudta ellátni a mozgó […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x