Loading...
Háborús propaganda

Nemzeti színek a jelvényeken

A háborús lelkesedést fenntartani kívánó propaganda jelvények sokasága készült a Monarchiában. Ezek egy részét hivatalos szervek, például a Hadsegélyező Hivatal (KFA-Kriegsfürsorgeamt) adta ki. Nagyon sok jelvényt ékszerészek, jelvénykészítő magáncégek készítettek, üzleti alapon. Így aztán szinte áttekinthetetlen mennyiségű és változatosságú jelvénytömeg került forgalomba a gyűjtők nagy örömére.

A jelvények üzenete egyszerű. Legtöbbször a kitartást, a háborús erőfeszítés sikerébe vetett hitet, az uralkodóhoz, hazához érzett hűséget és a fegyverbarátságot szimbolizálták. A jelvények mellett hasonló tartalommal sok-sok levelezőlap is készült. Eben a bejegyzésben a fegyverbarátságot, a szövetségesi összetartást propagáló levelező lapot és jelvényt mutatok be.

A kiemelést egy „furcsaság” indokolja. A képeslapon négy katonát látunk: egy németet, egy törököt és a Monarchia két harcosát. A kérdés természetesen az, hogy miért van a Monarchia „létszámfölényben”? Az egyenruhák egy apró eltérése adja meg a választ a kérdésre. A jobb szélső katona nadrágján a combrészen díszes sujtás látható, a másik monarchiás baka nadrágja dísztelen. Ez a korabeli egyenruházat eltérését hűen tükrözi. Az osztrák tartományokból származó ezredek katonái a díszítés nélküli nadrágot, a Magyar Királyság területén toborzott állomány pedig az ú.n. „magyar nadrágot” viselték.

Magyarország elkülönített bemutatása lényegében az 1867-es Kiegyezést követően egyre több területen megmutatkozott a külsőségekben is. Nem csak arról van szó, hogy hosszas huzavona után Ferenc József császár mégis csak kénytelen volt magát magyar királlyá is koronáztatni. A magyarok beemelése a felső politikai vezetésbe és a Magyar Királyság sok területen érvényesülő autonómiája a fegyveres erők szervezetében is változást hozott. Területvédelmi alapon megszerveződött a magyar honvédség, amelynek felettes szervei a magyar kormány irányítása alatt állottak. A magyar csapatok egyenruházata is kisebb eltéréseket mutatott, nem csak a honvéd egységeknél, de a közös ezredeknél is. Így a magyar nadrág a Magyar Királyság területén toborzott közös gyalogezredeknél is bevezetésre került.

A bejegyzéshez mellékelt szép és ritka propaganda jelvény sok más jelvényhez hasonlóan tartalmazza a magyar nemzeti színeket is. Így tehát négy ország zászlódísze látható rajta a Monarchia fennhatóságát jelképező kétfejű sas szárnyai alatt. A képeslap felirata: “Győzni akarunk, győznünk kell!”

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 Hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x