Loading...

Sapkajelvényes lapok

34. gyalogezred “Vilmos-bakák”

Némelyik gyalogezred legénységét informálisan az ezredtulajdonos keresztnevéről nevezték el. Így lett a 34-es gyalogezred állományának a neve „Vilmos bakák”. I ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

19-es gyalogezred Győr

Győr város háziezrede volt a 19-es, Győr és Veszprém megyékből kapta a legénységét. A 65. gyalogdandárba és a 33. hadosztályba ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Kremsier 25-ös Landsturm

Kremsier (Kromeriz) Közép-Morvaország, a Hana-vidék székhelye volt, érseki központ. A Morva folyó partján fekszik. Ma mintegy 30 ezer lakosa van ...
Tovább

54. gyalogezred

Az 54. gyalogezred egyik jelvényét Olmütz városával kapcsolatban már bemutattam: https://kappenabzeichen.hu/olmutz-olomouc/ Az ezred az 5. hadosztállyal főként az orosz fronton ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

III. hadtest

A Monarchia III. hadteste a békerendben Karintia, Stájerország és a Tengermellék tartományaiban szerveződött. Ez a terület a mai osztrák-szlovén határ ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Tábori lóvasút

Kedves kis jelvény ez, szép formájú, és aranyosak a kandikáló lovacskák rajta. Az ember nem is gondolná, hogy a négylábú ...
Tovább

44. gyalogezred

A 44. gyalogezred Somogy vármegye ezrede volt, pótzászlóalja Kaposváron volt elhelyezve. Állomáshelye a Nagy Háború elején Bécs. A somogyi bakák ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Huszárcsákók

Az ARKANZAS cég sok jelvényt nem megrendelésre gyártott, hanem csak úgy, megérzésre. Érzékelték, hogy civilek és katonák mennyire szívesen keresik ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

216. honvéd gyalogdandár

1915-ben a Nagy Háború addig eltelt 8-9 hónapjában a Monarchia csapatai rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek el. Ez minden csapatnemre igaz ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Repülőposta Przemysl – 1. hadsereg

Ennek a bejegyzésnek a fő érdekessége természetesen nem annyira az 1. hadsereg jelvénye, amely egyébként az egyik első sapkajelvény volt ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

17. honvéd gyalogezred

A honvéd és Landwehr ezredeket a Nagy Háború előtt inkább második vonalbeli egységeknek tekintették. Ez látszott abban is, hogy sorozáskor ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

35. hadosztály

Egyik legkedvesebb jelvényem. Szerintem nagyon szép kompozíció, hiába, szeretem a szecessziót! A jelvény közepén szereplő rohamsisakos fej a klasszikus arcéllel ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

3. gyalogezred “Károly főherceg”

Károly-Lajos főherceg a Habsburg család tescheni ágának első hercege volt. 1771-ben született Firenzében és 1847-ben Bécsben halt meg. II. Lipót ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

21. lövész ezred

Az osztrák tartományokban a magyar Honvédség megfelelője az osztrák Landwehr volt, amelynek ezredeit később átnevezték lövész ezredekké (Schützen Regiment). Ezeknek ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

10. huszárezred

A 10. huszárezred Magyarország középső vidékeiről kapta a legénységét. Parancsnoksága Budapesten volt. Talán ez a központi fekvés az oka, hogy ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

69. gyalogezred

A 69. gyalogezred különösen sok motívummal díszített tábori levelezőlapot adott ki. Ezek némelyike az ezredtulajdonos Paul von Hindenburg portréját mutatja, ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

31. tábori tüzér ezred

A tüzér egységek nagyarányú fejlesztésen mentek át a Nagy Háború folyamán. A mennyiségi fejlődés következtében felduzzadt az ütegek, tüzér osztályok ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

23. gyalogezred

A Magyar Királyság középső részéről toborzott vegyes nemzetiségű ezred volt a 23-as. Kiegészítési területe Bács-Bodrog vármegye észak-nyugati része volt. A ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Landesschützen Regiment III. Innichen

A Tirolban és Vorarlbergben toborzott Landwehr ezredeket nevezték Kk. Landesschützen ezredeknek, majd 1917 januárjától Kaiserschützen ezredeknek. Három ilyen volt. A ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Papp dandár

A Monarchia belépése a háborúba nem az előzetes elképzeléseknek megfelelően történt. Az orosz mozgósítás gyorsasága meglepte a hadvezetést. A szerb ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

32. gyalogezred (2.)

A 32-es közös gyalogezred Budapest házi ezrede volt. A névadó Mária Teréziáról, és az ezred jelmondatáról már írtam korábban. Itt ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Cs. és Kir. 18. gyalogezred

A 18-as gyalogezredet 1682-ben alapították, a Bécs ellen várható török támadás kivédésére. Az ezred kiegészítési területe észak-kelet Csehország, központja, parancsnoksága ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Kopal Jäger, 10. vadászzászlóalj

A 10. vadászzászlóalj 1814-ben alakult meg. 1848-ban Észak-Itáliában fontos szerepet játszott Radetzky marsall hadműveleteiben, amellyel az ottani forradalmakat leverte. Karl ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Boldog Húsvétot!

Kellemes, áldott ünnepet kívánok minden tisztelt olvasómnak! Időközben elértük az 1000-es olvasói létszámot! Köszönöm mindenkinek a folyamatos érdeklődést! Igyekszem továbbra ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

31. honvéd gyalogezred

Ebben a bejegyzésben nem igazi levelezőlap áll a középpontban, hanem egy stencilezett lap, jelvénnyel rajta. A mai világban a papír ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Görz tüzérsége

1915-16-ban az olasz fronton a legsúlyosabb harcok Görz város birtokáért, és az ott létesített osztrák-magyar hídfő megtartásáért vagy felszámolásáért folytak ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Heinrich von Hess 49. gyalogezred

Ő nem a Nagy Háború tábornagya volt ugyan, de a 49. gyalogezred tulajdonosa. Az ezredről egy viselési fotóval kapcsolatban már ...
Tovább

3. “Hadik” huszárezred

A 3. közös huszárezred legénysége az Alföld keleti feléből, a VII. hadtest kiegészítési területéről származott. Az ezred parancsnoksága Sopronban volt ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

21. gyalogezred

A 21. gyalogezredet 1733-ban alapították. Cseh ezred volt, Prágától keletre fekvő területekről került ki a legénysége. A parancsnokság Kutna Hora ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

42. hadosztály 2

A 42. horvát honvéd (domobrán) hadosztályról, és annak sapkajelvényéről volt már szó, egy viselési fotó kapcsán. A nyitókép a jelvényt ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

3. hadsereg rohamcsapata

Itt teljesen fölösleges hosszas ismertetőt írni. A 3. hadsereg rohamcsapat jelvénye az egyik legszebb rohamjelvény. Nagyon plasztikus, részletes. Nem túl ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

16. tábori vadász zászlóalj

A tábori vadász zászlóaljak egy részét összevontan alkalmazta a Monarchia hadvezetése. Az 1849-ben Sziléziában megalakult 16. vadász zászlóaljat például 4 ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

63. Gyalogezred

A Cs. és Kir. 63. gyalogezred kiegészítési körzete Észak-Kelet Erdélyben elsősorban Beszterce-Naszód vármegyében volt. A legénység a terület lakossági megoszlását ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

20. honvéd gyalogezred

Az ezredek különféle ereklyéi között időnként nehezen értelmezhető tárgyak is felbukkannak. Például előfordul, hogy az ezred számára készített tábori levelező ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

84. “Bolfras” gyalogezred

A 84. gyalogezredet a haderőfejlesztés keretében 1882-ben alapították a már korábban megvolt 4, 14, 49 és 59 gyalogezredek egy-egy zászlóaljából ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Őrség a Kárpátokban

A Központi Hatalmak hadseregei közötti együttműködés már a háború korai szakaszában elkezdődött. A vezérkarok közötti egyeztetésekre nagy szükség volt, hogy ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

2020 Karácsony

Boldog, békés Karácsonyt kívánok minden kedves Látogatómnak! A Sapkajelvény történetek honlapot 2020 augusztus 20. és december 22. között közel ötszáz ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Peter Hofmann gyalogsági tábornok

Peter Hofmann 1865-ben született Bécsben. 1884-ben végzett a bécsújhelyi Tereziánumban, és 1889-ben törzstisztté nevezték ki, majd a Hadügyminisztériumba vezényelték. 1911-ben ...
Tovább

32. tábori vadász zászlóalj

A 32-es vadászok hadkiegészítési körzete a felvidéki VI. hadtest területe volt. A zászlóalj állomáshelye a Nagy Háború alatt Eperjes. A ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Cs. és kir. 9. gyalogezred

A 9. gyalogezred kiegészítési területe Galiciában, Lembergtől délre feküdt. Stryj volt a központja, ahol az ezred pótkerete állomásozott. Parancsnoksága Przemyslben ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

3. hadsereg Belgrád

A jelvény fő motívuma a Duna és a Száva folyók összefolyásánál épült erőd. Ezt a stratégiai pontot már a középkorban ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

6. Újvidéki gyalogezred

A 6.  “közös” cs. és kir. gyalogezred központja Újvidéken volt. Hadkiegészítési területe Dél-Bácska, parancsnoksága Budapesten volt. A terület vegyes népessége ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

11. (német) hadsereg jelvényei

Kezdő jelvénygyűjtőként egy ideig zavarban voltam, hogy miért van a 11. hadseregnek két nagyon eltérő stílusú jelvénye. Aztán rájöttem, hogy ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Vörös ördög 2.

A huszárezredek köznapi elnevezésében az egész háború alatt megmaradt a “Vörös Ördög” név. Annyira elterjedt volt, hogy időnként más lovas ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

4 császár szövetsége

A propaganda jelvények között eddig inkább az ellenfeleket gúnyoló darabok voltak előtérben. Most a Központi Hatalmak szövetségi rendszerét ábrázoló jelvény ...
Tovább

4. “Hoch- und Deutscmeister” Gyalogezred

Az 1696-ban alapított 4. Deutschmeister Gyalogezred a Monarchia egyik legnagyobb múlttal rendelkező gyalogos egysége volt. Nevét a Német Lovagrend nagymesterének ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

26. Tábori vadász zászlóalj

A tábori vadász zászlóaljak a szokásos gyalogzászlóaljaknál létszámban erősebbek voltak, és önálló parancsnokságuk volt. Ezeket a hagyományos gyalogezredek mellett alkalmazták ...
Tovább

38. Gyalogezred

Ezt a jelvényt sokszor rohamjelvényként emlegetik. A rohamcsapatokat válogatott legénységből alakították és különleges feladatokkal bízták meg. Fogolyszerzés, ellenséges vonalak felderítése, ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

30. Gyalogezred – Mt Sabotino

A 30. lembergi gyalogezredet 1915 novemberében vezényelték az olasz frontra. Itt Görz kiürítéséig, 1916 augusztusáig a várostól északra fekvő stratégiai ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

58. rohamzászlóalj

Az 58. hadosztály az olasz fronton került bevetésre. Gerincét hegyi kiképzésben részesült csapatok alkották, a 4. és 5. hegyi dandár ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

Légvédelmi tüzér üteg jelvénye

A Monarchia tüzérségének 1918 elején történt nagy átszervezésekor vegyes tüzérezredeket hoztak létre. Ez azt jelentette, hogy a korábban elkülönült tábori ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

VI/48 Gyalogos zászlóalj

A közös, k.u.k gyalogezredek katonái hegyi kiképzésben is részesültek, mi több, egy-egy zászlóaljuk kifejezetten hegyi alkalmazásra volt beosztva. Az ország ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

32. Mária Terézia Gyalogezred

Budapest házi ezrede a 32. gyalogezred volt. Székhelye a Körút és az Üllői út sarkán épült későbbi Kilián laktanya volt ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok

51. Honvéd Gyaloghadosztály

Ebben a szekcióban a jelvényeket ábrázoló lapokat töltök fel, az eredeti jelvények képével együtt. A tábori lapokat sokszor díszítették jelvényképpel, ...
Tovább
/ Sapkajelvényes lapok