Sapkajelvényes lapok

30. repülőszázad

A Monarchia légiereje is folyamatosan fejlődött  a Nagy Háború alatt. Eleinte a felderítés, mindenek előtt a tüzérség számára történő célmegjelölés ...
/ Sapkajelvényes lapok

3. hadosztály

Ennek a bejegyzésnek a fő témája egy érdekes tábori levelező lap. Ezen nagybetűvel értesítik a címzettet, hogy a szeretett fiú, ...
/ Sapkajelvényes lapok

2. gyalogezred Brassó

Brassó házi ezrede. A mellékelt fotó tanúsága szerint a kaszárnya épülete a századelőn épült, ahogy az sok más monarchiás garnizonnál ...

13. gyalogezred

Lengyel gyalogezred, Krakkó város és környéke adta a legénységét. Parancsnoksága a Nagy Háború kezdetekor a közeli Troppauban volt, de a ...
/ Sapkajelvényes lapok

2. tiroli tartományi lövészezred

Tirol Ausztriában különleges státuszt élvezett. Ennek történelmi okaira itt most nem térek ki. A Nagy Háború szempontjából fontos, hogy voltak ...
/ Sapkajelvényes lapok

81. gyalogezred IV. zászlóalja

A jobbára cseh (morva) nemzetiségű anyaezred kikülönített zászlóalja volt, Bileca városában volt a parancsnokság. A 6. hegyi dandár kötelékébe tartozott ...
/ Sapkajelvényes lapok

7. dragonyos ezred

1663-ban alakult meg az ezred. A török háborúktól a Habsburg Monarchia minden jelentősebb fegyveres konfliktusában részt vett.  1888-tól az ezred ...
/ Sapkajelvényes lapok

LIR 1

A vadászok tábori sapkáját díszítő kis kürtöket minden bizonnyal viselték a KuK Landwehr egységek is. Erre nagyon sok közvetlen bizonyíték ...

25. számú 30 és feles mozsárüteg

A félelmetes és titokzatos óriás mozsár egységeiről viszonylag keveset lehet tudni így utólag. Ezek a lövegek jobbára az erődtüzér ezredekhez ...
/ Sapkajelvényes lapok

307. honvéd gyalogezred

1915 tavaszán alakult meg az ezred Erdélyben. A 306-os honvéd gyalogezreddel együtt 1917-ig a 202. honvéd gyalogdandárt alkották. Ezt a ...
/ Sapkajelvényes lapok